Ved pensionering

Når en medarbejder går på pension, kan du som arbejdsgiver lette sagsbehandlingen ved at indberette fratrædelsen med den sidste ordinære indberetning - eller på anden måde informere os om fratrædelsen. Medarbejderen kan med fordel læse mere om udbetaling ved pensionering på den del af vores hjemmeside, som henvender sig direkte til de forsikrede.