Dataetik

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger arbejder med øget digitalisering og brug af nye teknologier for at leve op til fremtidens krav til et moderne pensionsselskab.

For at løse vores vores kerneopgaver, kræver det adgang til og behandling af en lang række data om vores medlemmer, virksomheder og medarbejdere. Forudsætning for behandling af data er respekt for det enkelte individs data samtidig med vi lever op til selskabets pensionsforpligtelser.

Hvad betyder det for dig som medlem?

Du kan til enhver tid få oplysninger på hjemmesiden om generelle forhold om din pensionsordning og ved login kan du finde oplysninger om din egen pensionsordning.

Som led i administrationen af din pension indsamles oplysninger om, hvilken overenskomst du er ansat under, hvor meget du indbetaler og den dækning, du har. Vi indsamler også oplysninger om din alder, om du er ansat i fleksjob eller anden støttet beskæftigelse, om du har mistet en væsentlig del af din erhvervsevne, om du har opfyldt betingelserne for udbetaling ved visse kritiske sygdomme, og om du er begyndt at få udbetalt din alderspension. Disse oplysninger afgør hvilke forsikringer, du får tilbudt.

Prisen for forsikringer er fastsat, så de matcher de udgifter, der er til forsikringsdækningerne. Prisen afhænger med andre ord af dødeligheden, invalidehyppigheden og niveauet af kritiske sygdomme blandt medlemmerne i dit pensionsselskab. Det betyder også, at prisen hænger nøje sammen med skadesniveauet, idet dit pensionsselskab ikke tjener noget på forsikringsdækningerne. Vores håndtering af dine data og den etiske linje, der ligger bag afspejler dette. Det er også en grundlæggende forudsætning for vores behandling af dine data, at data håndteres i henhold til det ansvar, som vi som pensionsselskab har for at sikre, at vores kunder føler sig trygge uanset digitale forudsætninger, og at data kun anvendes til formål, som er forenelige med vores formål og forpligtelser som pensionsselskab.

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger arbejder hele tiden med øget digitalisering for at leve op til kravene til et moderne pensionsselskab, og for at gøre vores produkter og ydelser endnu mere relevant for kunderne. Administrationsfællesskabet vil i stigende grad benytte sig af nye digitale teknologier til at styrke vores service og rådgivning, øge selvbetjeningsmulighederne, effektivisere sagsbehandlingen og forebygge kundernes sygefravær - til glæde for kunderne, arbejdspladserne og samfundet.

Dataetiske principper i branchen

Forsikring & Pension, brancheorganisationen for danske forsikrings- og pensionsselskaber, har vedtaget en række dataetiske principper. Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger støtter disse principper og arbejdet med dataetik baserer sig på de tre hovedprincipper:

 • Transparens
  Transparens sikrer, at medlemmer ved hvorfor og hvordan behandling af deres data har betydning for deres pensionsordning, samt hvordan data bliver opbevaret - det kan du blandt læse om i afsnittet om personoplysninger. Alle medlemmer kan derudover til enhver tid finde oplysninger på hjemmesiden, både om generelle forhold og ved log ind om sin egen pensionsordning.
   
 • Personalisering og forebyggelse
  Mulighederne for at påvirke medlemmers valg og adfærd stiger i takt med den teknologiske udvikling og udbuddet af digitale platforme. Data bliver mere tilgængelige og kan bruges til at aflæse mønstre om brugerne. Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger ønsker ikke at misbruge sådanne teknologiske muligheder, og der anvendes ikke digitale løsninger, som manipulerer medlemmer til at vælge et produkt eller træffe et valg, som den pågældende reelt ikke har behov for.
   
 • Datasikkerhed
  Det er vigtigt at sikre, at dataetiske overvejelser også inddrages, når der udvikles på eksisterende og nye IT-systemer- og platforme, eller når der anvendes nye teknologier som fx kunstig intelligens. Der skal være dataetisk balancere i forhold til, hvad medlemmernes data anvendes til, hvem der har adgang til oplysninger og hvor længe de opbevares. Konkret arbejdes der blandt andet med risikoidentifikation og -vurdering ved udvikling på eksisterende og nye løsninger.

Læs mere om Forsikring & Pensions dataetiske principper her.