Depotrente

Når din pension bliver forrentet med en depotrente, sker det efter et gennemsnitsrenteprincip. Det betyder, at depotrenten udjævner den faktisk opnåede forrentning over tid.

Depotrenterne bliver løbende fastsat efter kollektive principper af selskabet. Depotrenten kan ændres i løbet af året. Størrelsen af dine pensioner kan derfor ændre sig.

Den aktuelle depotrente

I tabellen herunder kan du se depotrenten før skat pr. 1. januar 2020.

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

2,6 %

Din depotrente bliver reduceret med en risikoforrentning. 

I Den fleksible pensionsordning er din pension betinget garanteret. I Den gamle pensionsordning har du både en garanteret og en betinget garanteret pension. Risikoforrentningen er betaling for, at Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers basiskapital kan komme til at dække tab for at kunne opretholde din garanterede eller betinget garanterede pension.

Risikoforrentningen udgør for tiden 0,25 % for den betinget garanterede del og 0,50 % for den garanterede del. Du kan læse mere om, hvad der gælder for dig på din pensions- og forsikringsoversigt.


    Fra investeringsafkast til depotrente

    Når din pension forrentes med en depotrente, sker det efter et gennemsnitsrenteprincip. Det betyder, at årets faktiske afkast bliver udjævnet over tid. Det giver en stabil rente på pensionsordningen.

    Læs mere