Porteføljefordelingerne på din pensionsordning

Din pensionsordning forrentes med en depotrente. Depotrenten fastsættes for en periode - typisk ét år ad gangen.

Er du optaget som medlem i 2021 eller senere, er din pensionsordning forrentet med det faktiske afkast af investeringerne, det vi kalder markedsrente. Du kan se porteføljefordelingen for markedsrente her.

Risikoen på din pensionsordning afhænger af, hvad pensionsopsparingen er investeret i. Du kan nedenfor se den af bestyrelsen fastlagte strategiske investeringsfordeling og den faktiske investeringsfordeling pr. 1. januar 2023. Der kan i kortere perioder forekommer afvigelser mellem de 2 fordelinger.

Du har ikke selv mulighed for at påvirke investeringsfordelingen.

AktivklasseStrategiskFaktisk
1Stats- og realkreditobligationer35,5 %32,2 %
2Investment grade obligationer13,1 %15,4 %
3High-yield obligationer 3,3 %2,7 %
4Emerging markets statsobligationer1,1 %0,9 %
5Globale aktier (developed markets)21,3 %20,2 %
6Emerging markets aktier 3,8 %3,7 %
7Private Equity 7,5 %9,9 %
8Infrastruktur2,0 %3,7 %
9Ejendomme 10,0 %8,1 %
10Hedgefonde2,5 %3,3 %
Total100,0 %100,0 %

Beskrivelse af aktivklasser

Du finder nedenfor en beskrivelse af de aktivklasser som indgår i de fælles samfundsforudsætninger. De fælles samfundsforudsætninger er en del af et fælles brancheinitiativ fra Forsikring & Pension.

Læs mere