Hvad med forsikringerne, hvis indbetalingen stopper?

Er du fratrådt dit job eller er på orlov uden løn, indbetales der ikke længere til din pensionsordning.

De forsikringsdækninger du havde på din pensionsordning, da indbetalingen stoppede, bevarer du i op til 12 måneder, hvis din ordning er i afdeling 1, og der er indbetalt til pensionsordningen i mindst 6 måneder. Prisen for at beholde forsikringsdækningerne bliver trukket fra den værdi, du har sparet op.

Når de 12 måneder er gået, bliver din pensionsordning ændret til en fripolice, med mindre du vælger at fortsætte forsikringerne. På en fripolice er pensioner og forsikringer regnet ud fra den værdi, du har sparet op. Det betyder, at de bliver sat ned eller helt bortfalder.

Gruppeforsikringen

De dækninger, du har i din gruppeforsikring, bortfalder, når din pensionsordning ændres til fripolice.

Du har mulighed for, at tegne en fortsættelsesforsikring på individuelle vilkår hos Forenede Gruppeliv.

Ulykkesforsikringen

Ligesom gruppelivsforsikringen, så bortfalder ulykkesforsikringen når pensionsordningen ændres til fripolice - uanset din alder.