Image No Description

Hvis du ikke kan arbejde på grund af sygdom 

Hvis du mister evnen til at arbejde inden for dit erhverv, kan du have ret til udbetaling fra din pensionsordning.

Du kan søge om dækning ved tab af erhvervsevne, når sygdom eller ulykke medfører, at din erhvervsevne er nedsat helt eller delvist.

Har du mistet din erhvervsevne, skal du kontakte os på telefon 77 55 68 68 eller kontakt os via denne formular.

Pensionsordningen kan indeholde disse dækninger ved tab af erhvervsevne:

  • Hel invalidepension – månedlig pension, hvis du mister 2/3 din erhvervsevne.
  • Halv invalidepension – månedlig pension, hvis du mister halvdelen af din erhvervsevne.
  • Invalidesum – et engangsbeløb ved invaliditet.
  • Børnepension – månedlig pension til dine børn under 19 eller 24 år.
  • Præmiefritagelse – pensionskassen fortsætter indbetalinger til din pensionsordning, hvis du selv må stoppe med at arbejde.

Du kan se, hvilke dækninger du har på din  pensions- og forsikringsoversigt. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige dækninger.

Hvad er invalidepension?

Invalidepension er en månedlig pension, du kan få udbetalt, hvis du på grund af sygdom eller ulykke mister din erhvervsevne.

Læs mere

Invalidesum

Du kan få udbetalt en sum fra gruppelivsforsikringen, hvis du varigt eller længerevarende mister mindst 2/3 af din erhvervsevne, før du fylder 60 år. Du skal være omfattet af gruppelivsforsikringen for at være dækket. På din pensions- og forsikringsoversigt kan du se, om du har en invalidesum.

Læs mere

Hvad er børnepension

Børnepension er månedlig pension til dine børn. Pensionen udbetales i tilfælde af, at du får ret til dækning ved invaliditet eller dør.

Læs mere

Hvad er en præmiefritagelse?

Præmiefritagelse betyder, at Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger fortsætter indbetalingerne til din pensionsordning, hvis du får tilkendt invalidepension fra pensionskassen. Du bevarer altså dine pensionsdækninger, selv om dine egne indbetalinger stopper.

Læs mere

Hvornår kan du få dækning?

Skadesafdelingen vurderer, om din erhvervsevne er nedsat i et omfang, at vi kan give dig dækning. Du har ret til dækningerne ved invaliditet fra den 1. i måneden efter, at din erhvervsevne er nedsat, men tidligst når din løn/erhvervsindtægt er stoppet.

Du kan læse de nærmere regler i dine vilkår i Regler & Paragraffer

Når indbetalingen er stoppet

Hvis du er syg, er det vigtigt, at du tager stilling til, hvad der skal ske med pensionsordningen. Du har 12 måneder til at bestemme, hvad der skal ske med din pensionsordning fra den dag, din arbejdsgiver stopper med at indbetale. Læs mere om fratrædelse.

Det er vigtigt, at du ringer til os i god tid, inden pensionsdækningerne ophører. Du kan ringe til vores kunderådgivning på 77 55 65 97.

Rådgivning fra Sundhedscentret

Som en del af din pensionsordning tilbyder Sundhedscentret i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger råd og vejledning om fx:

  • Dine muligheder og lovregler under sygemelding
  • Samarbejdet mellem dig, din arbejdsgiver og kommunen
  • Indsatser, der støtter fastholdelsen af din tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Hvad sker der med din pensionsordning under sygemelding eller ved fratrædelse

Du er velkommen til at ringe til Sundhedscentret på telefon 77 55 69 61.

Offentlige ydelser

Du kan have forskellige muligheder for udbetalinger fra det offentlige, hvis du ikke kan arbejde på grund af sygdom - se nedenfor. Kontakt vores socialkonsulenter i Sundhedscenteret på telefon 77 55 69 61, hvis du ønsker rådgivning eller vejledning i de offentlige ydelser. Hjælpen er gratis.