Arrow Left
Vil du ændre dine forsikringer?

Helbredsoplysninger

I nogle situationer kræver vi helbredsoplysninger, fx hvis du ændrer på pensionsordningen eller din indbetaling stiger.

Vi har eller kan have brug forfra dig ved fx :

  • større ændringer i pensionsordningen, fx forhøjelse af udbetalingerne ved sygdom eller død
  • genoptagelse fra et hvilende medlemskab
  • indbetalingerne stiger
  • overførsler fra andre pensionsordninger

Som individuelt optaget i pensionsordningen skal du altid afgive helbredsoplysninger, når du vil tegne en pensionsordning i pensionskassen. Det gælder uanset om optagelsen sker gennem en arbejdsgiver eller uden om, fx som selvstændig,

Hvis vi har brug for helbredsoplysninger fra dig fx i forbindelse med en ændring af dine dækninger, bliver du kontaktet af os. Herefter får du en helbredserklæring, du skal udfylde. I erklæringen skal du nævne alle de forhold, du kan komme i tanke om - også selv om du tror, de ikke betyder noget for din pensionsordning. Du har selv ansvaret for, at alle spørgsmål bliver besvaret korrekt og fyldestgørende.

Helbredsoplysninger kan være meget personlige og vi behandler naturligvis oplysningerne fortroligt efter lovens regler.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om helbredsoplysninger.