Beregningsrente 2021

Den 1. juli 2021 ændres beregningsrenten på din pensionsordning. Det betyder for de fleste et fald i både forsikringer og prognoser for alderspensioner

Beregningsrenten er udtryk for det afkast, vi forventer, pensionskassens investeringer giver. Vi bruger dermed beregningsrente til at beregne udbetalingen fra din pensionsordning. Desværre vurderer vi ikke, at udsigterne på de finansielle markeder svarer til den nuværende beregningsrente på 3,75 %. Det skyldes, at renterne gennem lang tid har været faldende. De 3,0 % er et mere realistisk niveau i forhold til de forudsætninger, som Rådet for Afkastforventninger udarbejder.

Langt de fleste medlemmer af pensionskassen har den fleksible pensionsordning. Den består af henholdsvis grundpension og tillægspension. Den 1. januar 2020 blev der ændret på grundlagsrenten  på din grundpension, som er betinget garanteret. Når der 1. juli 2021 ændres på beregningsrenten, påvirker det tillægspensionen.

Hvorfor falder forsikringerne?

Ændringen af beregningsrenten påvirker dine forventede udbetalinger fra alderspension, men også flere af dine forsikringer. Det skyldes, at størrelsen af dine forsikringer beregnes ud fra alderspensionen.

Hvorfor er depotrente ikke den samme som beregningsrenten?

Beregningsrenten er udtryk for det afkast, vi forventer, pensionskassens investeringer giver, og bruges til at beregne udbetalingen fra din pensionsordning. Depotrente fastsættes fra år til år og påvirkes blandt andet af det aktuelle afkast.

Hvis depotrenen er lavere end beregningsrenten, vil det give anledning til en nedsættelse af pensionen. Hvis depotrenten er lig beregningsrenten, vil det give anledning til en uændret pension. Hvis depotrenten er højere end beregningsrenten, vil det få pensionen til at stige.

Hvornår sættes beregningsrenten ned igen?

Bestyrelsen tager en gang årligt stilling til værdien af beregningsrenten, og på nuværende tidspunkt forventes det ikke at beregningsrenten skal justeres yderligere ned. Bestyrelsen har jvf. vilkårene ret til at fastlægge tillægspensionens størrelse, jvf. §10,1

Hvad skal jeg gøre?

Vi anbefaler, at du ser på, om din pensionsordning fortsat opfylder dine behov. Er du fx godt nok dækket af din ordning hvis du mister din erhvervsevne? Og hvad med din familie eller samlever ved død? Hvordan dine forsikringer ser ud efter 1. juli 2021 fremgår af den digitale besked, vi har lagt i din digitale postkasse her på siden. En evt. gruppelivs- og ulykkesforsikring påvirkes ikke.

Ønsker du rådgivning om din ordning, eller at ændre på den, så kontakt os inden den 30. juni 2021 på telefon 77 55 67 67. Det er vigtigt, at du tager stilling til, om du har de rette forsikringer inden denne dato, da du risikerer, at udbetaling ved død eller sygdom ellers er lavere end i dag.

I de fleste tilfælde kan du fastholde forsikringerne på nuværende niveau. Hvis du gør det inden 30. juni 2021 vil det være uden at give helbredsoplysninger. Vælger du at fastholde dine forsikringer bliver prognosen for udbetaling af alderspension mindre.

Hvornår kan jeg se ændringerne på ordningen?

Ændringen af din alderspension kan ses fra den 15. december 2020 og er med i prognoseberegningerne. Dine forsikringer ændres først den 8. august 2021.

Ændring af levetid

Når vi ændrer ved beregningsrenten, har vi samtidig justeret på den forventede levetid. Den justering har dog mindre indflydelse på dine tal. Vi vurderer hvert år levetiden og indregner en ny, hvis der er sket væsentlige ændringer.