Image No Description

På vej på pension?

Når din pensionsalder nærmer sig, skal du træffe nogle valg omkring din pension. Lav en pensionsplan sammen med en rådgiver, så får du optimeret din udbetaling.

Du kan både have pensioner, der udbetales hver måned, så længe du lever eller i en årrække og summer, du kan få udbetalt i en portion. Hvis du logger ind, kan du se, hvilke pensioner du har og hvor meget du kan få udbetalt.

Få rådgivning før du starter din udbetaling

Vi anbefaler, at du kontakter os på 77 55 67 67 og får lavet en plan, så udbetalingerne tilrettelægges mest optimalt for dig. Du kan også starte med at tage et pensionstjek og herefter booke rådgivning om din pension.

Diskvalificerende udbetalinger

Vær opmærksom på, at udbetaling af pension kan betyde, at du ikke til senere kan indbetale det maksimale til en aldersforsikring de sidste fem år op til din folkepensionsalder. Læs om såkaldte diskvalificerende udbetalinger.

Start udbetalingen af pension nu

Du kan starte udbetaling af din alderspension direkte her på siden:

Start udbetaling af pension (kræver MitID)

 

Delpension - kombiner arbejde og pension

Drømmer du om en gradvis overgang til livet som pensionist, så har du i mange tilfælde flere muligheder for det? Læs mere om delpension og se filmen "Hvorfor gå på pension, når du kan arbejde."

Udbetaling til NemKonto

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger udbetaler pensionen til din NemKonto, og vi henter dit bikort hos SKAT. Skal vi bruge dit hovedkort, skal du oplyse det til os. Du kan kun bruge dit hovedkort ét sted.

Det er forskelligt, hvordan du skal betale skat eller afgift af udbetalingerne. Læs mere skatteregler ved udbetaling.

Hvornår kan jeg tidligst få udbetalt mine pensioner?

Du kan se de generelle regler for tidligste udbetalingsalder her. Hvis du logger ind, kan du se hvor meget du får udbetalt ved forskellige pensionsaldre. I din Pensions- og forsikringsoversigt kan du se, hvornår du tidligst kan gå på pension. 

Hvornår vil du have udbetalt folkepension og ATP? 

Du kan selv vælge, hvornår du vil have udbetalt folkepension og ATP, når du har nået folkepensionsalderen. Der kan være fordele ved at vente. 

Læs mere

Kan jeg samle mine pensioner, inden jeg går på pension?

Du skal være opmærksom på, at du stadig fortsætter med at betale omkostninger for dine pensionsordninger, selv om du begynder at få dem udbetalt. Derfor kan det være en god ide at samle dine pensioner og dermed både spare omkostninger og få bedre overblik over, hvad du kan få udbetalt. Læs mere om at samle dine pensioner.

Hvad sker der med min livsvarige alderspension, når jeg dør?

Din livsvarige alderspension i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger udbetales, så længe du lever. Når du dør, bortfalder pensionen. Efterlader du en ægtefælle, kan der blive udbetalt ægtefællepension, med mindre du har fravalgt det. Pensionen kan også udbetales til en samlever, du bor og har børn sammen med på dødsfaldstidspunktet. Har du tilvalgt livsvarig supplerende opsparing, er der sikring for udbetaling i 10 år.

Hvad sker der med min gruppelivsforsikring, når jeg går på pension?

Din gruppelivsforsikring i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger bortfalder, når du begynder at få udbetalt alderspension. Du kan typisk fortsætte en del af din gruppelivsforsikring, ved at tegne en fortsættelsesforsikring.

Fortsættelsesforsikring

Fratræder du dit job eller går du på pension, kan du fortsætte din gruppeforsikring på en individuel forsikring - det kalder vi en fortsættelsesforsikring. Prisen beregnes individuelt, men du skal ikke afgive helbredsoplysninger. Fortsættelsesforsikringen gælder sum ved visse kritiske sygdomme, invalidesum og gruppeforsikringssum ved død i Forenede Gruppeliv. 

Læs mere

Hvad sker der med min pension, hvis den er meget lille?

Er den årlige udbetaling under 11.900 kr. (2023), vil din pensionsordning typisk blive udbetalt som et engangsbeløb mod 40 % i afgift til staten.

Se vores webinar fra maj 2021 om at planlægge pensionen.