Delpension:
Kombiner arbejde og pension

Mange drømmer om at få en blid overgang til livet som pensionist – og en af løsningerne kan være at gå på delpension. 

Du har mulighed for at få delpension, det vil sige udbetalt en del af din alderspension, hvis du går på deltid i stedet for at gå helt på pension. Du kan vælge delpension på op til 66 % og vente med den fulde pension til senere.

Hvorfor gå på pension, når man kan arbejde?

Hvorfor ikke udnytte at det stadig er sjovt at arbejde samtidig med, man er pensionist? Her kan du møde en delpensionist, som nægter at slippe tøjlerne og chefen, der er glad for at kunne beholde sin medarbejder. 

Reglerne i hovedtræk

Du kan starte med at få udbetalt en del af din pension, selv om du har anden indtægt. Du skal blot have opnået den tidligste pensionsalder, der gælder for dig.

Arbejder du fx 33 pct., kan du vælge 66 pct. delpension. På den måde kan du kombinere arbejde og pensionistliv, altså bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, selv om du går på pension. Når du så ønsker en større udbetaling, kan du fastsætte en højere procentdel.

Du kan også få udbetalt alderssum, kapitalpension og aldersforsikring delvist - i op til fire portioner

Du skal have opnået den tidligst mulige pensionsalder for at få udbetalt din alderspension. Reglerne for, hvornår du tidligst kan få udbetalt fra din pensionsordning afhænger af, hvornår pensionsordningen er oprettet, og hvornår du er født. Du kan se din pensionsalder på din pensions- og forsikringsoversigt.

Som selvstændig kan du også benytte dig af delpension. Og du har gode kombinationsmuligheder, fx kan du tage 50 pct. af din pension og arbejde videre på halv tid.

Diskvalificerende udbetalinger

Vær opmærksom på, at udbetaling af pension kan betyde, at du ikke senere kan indbetale det maksimale til en aldersforsikring de sidste fem år op til din folkepensionsalder - det hedder diskvalificerende udbetalinger. Det får kun betydning for dig, hvis du senere ønsker at indbetale til en aldersforsikring. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Kontakt os og få rådgivning

Der kan være nogle begrænsninger i aftalen med din arbejdsgiver eller i din overenskomst. Ønsker du at få udbetalt delpension, skal du kontakte os.