Arrow Left
Er du fratrådt eller har fået nyt job?

Du er ledig eller på orlov uden løn

Er du fratrådt, uden at være i nyt job, eller er du på orlov - så vil du være dækket af forsikringerne på din pensionsordning i typisk 12 måneder.

Er betalingerne til din pensionsordning stoppet, fordi du er ledig eller har orlov, så er du fortsat dækket af ordningens forsikringer i typisk 12 måneder efter sidste indbetaling.

Fortsæt forsikringerne og opsparingen

Inden forsikringerne bortfalder eller sættes ned, skal du tage stilling til, hvad der skal ske med din ordning. Hvis du i perioden er blevet selvstændig, har fået nyt job uden pensionsordning, fortsat er på orlov eller har en ringe helbredstilstand – så bør du overveje at videreføre forsikringerne selv.

Fordelen er at du stadig er dækket ved sygdom og død uden at skulle aflevere nye helbredsoplysninger. Læs mere om at fortsætte forsikringerne (gruppelivssummer).

Du kan også vælge selv at fortsætte ordningen, dermed beholder du de lave omkostninger og din opsparing investeres aktivt. Læs mere om at videreføre ordningen.

Hvis du får nyt job så læs mere om mulighederne ved jobskifte.

Orlov

Er din orlov længere end den periode, forsikringerne fortsætter, skal du kontakte os, inden de typiske 12 måneder er gået. Gør du ikke det, kan du risikere at miste nogle af dine rettigheder og/eller forsikringer.