Arrow Left
Er du fratrådt eller har fået nyt job?

Du er på vej på pension

Er betalingen til pensionsordningen stoppet, og har du opnået tidligste udbetalingsalder, har du mulighed for at begynde udbetaling af dine pensioner.

Din pensionsordning udløber typisk, når du fylder 67 år. Du har mulighed for at begynde pensionsudbetalingen, når præmien til din ordning er stoppet, og du har opnået tidligste udbetalingsalder på din pensionsordning. Du kan logge ind og se, hvornår du tidligst kan få udbetalt din pension.

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger får ikke automatisk besked om, at du er gået på pension – du skal derfor selv sætte pensionsudbetalingerne i gang eller kontakte os. 

Dækningen på din gruppelivsforsikring bortfalder typisk, når du får udbetalt alderspension fra os.