Arrow Left
Er du fratrådt eller har fået nyt job?

Du har fået nyt job

Får du et nyt job med en ny pensionsordning, kan du typisk få overført din pensionsordning til det nye pensionsselskab.

Hvis du er startet i nyt job med en ny pensionsordning, kan du være forsikret mere end et sted. Dine forsikringsdækninger fortsætter typisk 12 måneder efter at betalingerne til pensionsordningen er stoppet. Det vil fremgå af den digitale besked, du modtager, hvis indbetalingerne stopper.

Prisen for at beholde forsikringsdækningerne bliver trukket fra den værdi du har sparet op. Ønsker du at gøre din pensionsordning til præmiefri pensionsordning (fripolice), før forsikringerne falder bort, skal du kontakte os.

Du kan også anmode om at bevare dine forsikringsdækninger i yderligere 12 måneder. I så fald skal du kontakte os, inden forsikringerne udløber

Ved udløbet af perioden for opretholdelse af forsikringsdækningerne, bliver din pensionsordning ændret til en præmiefri pensionsordning.

Når din ordning bliver til fripolice (præmiefri forsikring)

Fripolice betyder, at der ikke længere bliver betalt til pensionsordningen. Pensionerne bliver regnet ud fra opsparingen på ordningen.

Læs mere
Du kan også have mulighed for at videreføre pensionsordningen selv eller via nye arbejdsgiver.


Du har typisk mulighed for at få overført din tidligere pensionsordning til en ny.

Overfør til en ny pensionsordning 

Får du et nyt job med en ny pensionsordning, kan du typisk overføre din pensionsordning til det nye pensionsselskab.

Læs mere

Kursværn

Du skal være opmærksom på, at pensionskassen har indført kursværn.

Læs mere

Overførsel til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Du kan selvfølgelig også overføre pensionsordninger til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, hvis du skifter til et job, hvor din nye pensionsordning er hos os. Når vi modtager dine informationer, kontakter vi dit tidligere pensionsselskab og beder dem overføre værdien til din pensionsordning i os. Kontakt os for at høre mere.