Arrow Left
Er du fratrådt eller har fået nyt job?

Ophæv pensionsordningen (genkøb)

Når en pensionsordning bliver genkøbt, det vil sige ophævet, betyder det, at værdien af ordningen bliver udbetalt før tid - altså før den ellers skulle have været udbetalt, fx ved pensionering.

Du kan have mulighed for helt at udtræde af pensionsordningen og få værdien udbetalt. Det kaldes at genkøbe pensionsordningen.

Ophæver du din pensionsordning, skal du være opmærksom på, at dine fradragsmuligheder for indbetaling til en aldersforsikring begrænses. 

Læs om såkaldte diskvalificerende udbetalinger

En diskvalificerende udbetaling fra din pensionsordning betyder, at du mister muligheden for at indbetale årligt op til 56.900 kr. (2023) til din aldersforsikring de sidste fem år op til din folkepensionsalder. 

Læs mere

Ved genkøb skal du betale 60 pct. i afgift af opsparingen til staten. Det skyldes blandt andet, at du har haft skattefradrag for indbetalingen. Du betaler ikke gebyr til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger for at ophæve pensionsordningen.

Det afhænger af din pensionsordning, om du kan genkøbe pensionsordningen. Er pensionsordningen en del af en overenskomst med det offentlige, kan du som hovedregel ikke tilbagekøbe pensionen. Du kan se regler for genkøb i dine vilkår i Regler og paragraffer

Du kan ikke genkøbe pensionsordningen, hvis du, din ægtefælle eller samlever modtager en offentlig ydelse, der afhænger af jeres formueforhold.

Måske kan du i stedet overføre værdien af din pensionsordning til en ny arbejdsmarkedspensionsordning. Hvis det er muligt, sparer du afgiften til staten og øger din pensionsopsparing.

Du er velkommen til at kontakte os for at få mere at vide om muligheden for genkøb og overførsel af din pensionsordning. 

Overgang til markedsrenteordning

Pensionskassens bestyrelse arbejder på at ændre din pensionsordning til en markedsrenteordning. Det kan medføre, at din pensionsopsparing bliver forøget.

Om der kommer en overgang til markedsrenteordning, afklares på en generalforsamling.

Kursværn

Du skal være opmærksom på, at pensionskassen har indført kursværn.

Læs mere

Du er velkommen til at kontakte os for at få mere at vide om muligheden for genkøb og overførsel af din pensionsordning.