Image No Description

Ved dødfald - hjælp til pårørende 

Vi får automatisk besked om dødsfald fra CPR-registret. Samtidig får vi også oplyst navnet på en eventuel ægtefælle, som vi kontakter efterfølgende. Hvis afdøde ikke er gift og ingen pårørende kontakter os, skriver vi til skifteretten.

Hvis du selv som pårørende kontakter os om et dødsfald, kan vi ofte udbetale hurtigere. Du kan anmelde et dødsfald enten ved at ringe til os på 77 55 68 68 eller ved at udfylde en anmeldelse af dødsfald.

Anmeld et dødsfald

Boafgift

Pårørende skal i nogle tilfælde betale boafgift af udbetalinger fra pensionsordningen. I skemaet kan du se, hvor meget pårørende skal betale i boafgift til skifteretten.

Læs mere

Udbetaling til børn under 18 år eller voksne under værgemål

Værgen er ansvarlig for at udfylde og underskrive blanketterne til brug for udbetaling af pension, når børn under 18 år eller voksne under værgemål skal have udbetalt pension.

Læs mere

FAQ/Hjælp til pårørende

Bor du i udlandet?

Hvad er en fuldmagt?

Kreditorbeskyttelse af udbetaling fra pensionsordningen og/eller gruppelivsforsikringen