Mulighederne med frivillig pension

Pensionsordningen indeholder en stribe muligheder for sikre dig selv og din familie – uanset om du ønsker udbetalinger hver måned eller har brug for engangssummer.

Kontakt os for at få råd og vejledning, så du får netop de forsikringer og pensioner, der imødekommer dine behov.

Udbetalinger til dig, når du går på pension:

 • Månedlig pension, så længe du lever (livsvarig alderspension og livsvarig supplerende opsparing) – eller i 10-25 år (ratepension eller 10-årig supplerende opsparing)
 • Aldersforsikring - en sum, du kan dele op i flere mindre portioner

Udbetalinger hvis du mister din erhvervsevne:

 • Invalidepension - månedlig pension til dig selv
 • Børnepension - månedlig pension til dine børn

Udbetalinger til dine efterladte ved din død:

 • Ægtefælle- og samleverpension - månedlig pension i 10 år eller livsvarigt
 • Børnepension - månedlig pension til dine børn
 • Dødsfaldssum - engangssum til dine efterladte

Gruppeforsikring

 • Sum ved visse kritiske sygdomme
 • Invalidesum
 • Gruppeforsikringssum ved død
 • Heltidsulykkesforsikring

Summerne fra gruppeforsikringen er ens for alle og er en samlet ”pakke”, der kan indgå i pensionsordningen.

Du kan købe en tillægsforsikring til gruppeforsikringen og på den måde sikre dig højere udbetaling ved kritisk sygdom og død.

Erhvervsudygtighedsforsikring for dyrlæger (EUF)

Erhvervsudygtighedsforsikring er en månedlig pension, du kan få udbetalt, hvis du mister halvdelen eller 2/3 af din erhvervsevne som praktiserende dyrlæge.