Arrow Left
Hvilke pensioner indeholder ordningen?

Erhvervsudygtighedsforsikring

Erhvervsudygtighedsforsikring er en månedlig pension, du kan få udbetalt, hvis du mister halvdelen eller 2/3 af din erhvervsevne som praktiserende dyrlæge. 

Det afhænger af aftalen for dig, hvor lang tid og hvor meget du kan få udbetalt fra erhvervsudygtighedsforsikringen.

Hvad gælder for dig?

  • Er du assisterende dyrlæge ansat i klinisk praksis eller tilsvarende, er erhvervsudygtighedsforsikringen (EUF) obligatorisk. Pensionen kan udbetales, hvis din erhvervsevne nedsættes med mindst 2/3, inden du bliver 60 år. Pensionen er 300.000 kr. om året og udbetales i 3 år.
  • Er du selvstændigt praktiserende dyrlæge, er forsikringen frivillig. Pensionen kan udbetales i 3, 6 eller 9 år, og du kan justere både størrelse og varighed. Du kan få forsikringen udbetalt, hvis din erhvervsevne nedsættes med mindst 1/2, inden du bliver 65 år. Ved halv invaliditet er udbetalingen det halve.

Du kan se, hvad der præcist gælder for dig på din pensions- og forsikringsoversigt.

EUF og invalidepension

Har du både invalidepension og erhvervsudygtighedsforsikring på din pensionsordning, kan du ikke få udbetalt begge dele samtidig. Opfylder du betingelserne for udbetaling, udbetaler vi den af pensionerne, der giver dig den højeste udbetaling.

Pensionen udbetales, så længe din erhvervsevne er nedsat med halvdelen eller 2/3 og den beskattes som personlig indkomst. Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingen. Læs mere om skatteregler.

Modregning for anden indtægt

Indtægter, fx løn, indtægter som selvstændig, honorarer og lignende modregnes både i invalidepension og erhvervsudygtighedsforsikring.

Får du hel udbetaling fra erhvervsudygtighedsforsikringen, nedsættes udbetalingen med 50 øre for hver krone, du tjener over 50.000 kr. årligt (indeksreguleret). Får du halv udbetaling fra Erhvervsudygtighedsforsikringen, nedsættes den med 25 øre for hver krone, du tjener mere end 100.000 kr. (indeksreguleret).

Du modregnes ikke for kapitalindkomst, sociale ydelser, private pensioner eller andre beløb, der ikke er arbejdsindtægt.

Du kan se de præcise regler i dine vilkår.