Arrow Left
Hvilke pensioner indeholder ordningen?

Livsvarig supplerende opsparing

Denne dækning udbetales som livsvarig månedlig pension, men i modsætning til den livsvarige alderspension, vil pensionen blive udbetalt ved din død i op til 10 år til en eventuel ægtefælle/samlever eller børn/stedbørn under 24 år.

Du kan som udgangspunkt vælge at få udbetalt en del af pensionen som en sum (alderssum), hvis du har indbetalt til den supplerende opsparing før 2013. Du skal selv tilvælge dækningen, hvis du ønsker den.