Arrow Left
Hvilke pensioner indeholder ordningen?

Livsvarig alderspension

En livsvarig alderspension bliver udbetalt hver måned, så længe du lever. Du betaler personlig indkomstskat af udbetalingerne.

Du kan tidligst begynde udbetaling af livsvarig alderspension den 1. i måneden efter din tidligste udbetalingsalder. Du skal typisk være fratrådt dit job. Hvis du logger ind med NemID, kan du se, hvor meget du får udbetalt som livsvarig alderspension - her kan du også se, hvornår du tidligst kan begynde udbetalingen fra din pensionsordning.

Måske giver din pensionsordning ret til udbetaling af Delpension. Så kan du begynde udbetaling af en del af værdien, mens du stadig arbejder på nedsat tid og fortsat betaler til pensionsordningen.

Vær opmærksom på, at udbetaling af pension kan betyde, at du ikke senere kan indbetale det maksimale til en aldersforsikring de sidste fem år op til din folkepensionsalder.

Hvad sker der med livsvarig alderspension ved din død?

Din livsvarige alderspension er en livsbetinget pension, der bortfalder ved din død. Ønsker du en livsvarig pension, der udbetales til din ægtefælle eller børn under 24 år ved din død, kan du vælge en Livsvarig supplerende opsparing.

Læs hvordan vi fremregner dine udbetalinger på dine alderspensioner.

Få en del af din alderspension udbetalt som et engangsbeløb

Log ind med din NemID og se, om du har mulighed for at få en del af din alderspension udbetalt som en engangsudbetaling (alderssum). Du kan se summen under Dine tal eller på din pensions- og forsikringsoversigt. 

Højere fradrag for indbetalinger til livsvarig pension og ratepension

Du har et ekstra fradrag for indbetalinger til fradragsberettigede pensioner på op til 77.900 kr. (2023). Det ekstra fradrag er særligt attraktivt, hvis du har mindre end 15 år til folkepensionen.

  • Har du mere end 15 år til folkepensionsalderen? 
    Du har et fradrag på 12 % af din pensionsindbetaling op til 77.900 kr. (2023).
  • Har du mindre end 15 år til folkepensionsalderen? 
    Du har et fradrag på 32 % af din pensionsindbetaling op til 77.900 kr. (2023).

Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, hvor den gennemsnitlige fradragsværdi er 25,6 %. Hvis du har indbetalt til fradragsberettiget pension sidste år, bør det ekstra fradrag allerede være indregnet i din forskudsopgørelse for i år.