Arrow Left
Hvilke pensioner indeholder ordningen?

Ratepension

Ratepension bliver udbetalt hver måned, typisk i en periode på 10 år.

Perioden kan variere mellem 10-30 år. Du betaler personlig indkomstskat af udbetalingerne. Der er regler for, både hvornår du tidligst kan få ratepension udbetalt, hvornår du senest skal begynde udbetalingen, og hvornår sidste rate skal være udbetalt. Reglerne afhænger af, hvornår du er født og hvornår din pensionsordning er oprettet.

Du kan begynde udbetalingen af ratepension, når du har nået din tidligste udbetalingsalder, det vil sige den alder, du tidligst kan få udbetalt pension. Du skal senest begynde udbetalingen 20 år efter din tidligste udbetalingsalder.

Du skal senest have den sidste rate udbetalt 30 år efter din pensionsudbetalingsalder.

Du har mulighed for at begynde udbetalingen tidligere og til at strække den over flere end 30 år, hvis du er født i 1959 eller senere og din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007.

Vær opmærksom på, at udbetaling af pension kan betyde, at du ikke senere kan indbetale det maksimale til en aldersforsikring de sidste syv år op til din folkepensionsalder.

Indbetaling til ratepension

Du kan højest indbetale i alt 60.900 kr. (2023) til ratepension og ophørende alderspension.

Ratepension ved død

Ratepensionen har sikring ved død. Det betyder, at pensionen bliver udbetalt til dine efterladte, hvis du ikke selv har fået den udbetalt. Har du ikke sat en begunstiget ind på dækningen, udbetaler vi til nærmeste pårørende.

Pensionen udbetales enten hver måned eller som et engangsbeløb. Der betales personlig indkomstskat af månedlige udbetalinger eller 40 pct. i afgift af engangsbeløb.

Læs hvordan vi fremregner dine udbetalinger på dine alderspensioner.

Fradrag for indbetalinger til livsvarig pension og ratepension

Du har et ekstra fradrag for indbetalinger til fradragsberettigede pensioner på op til 77.900 kr. (2023). Det ekstra fradrag er særligt attraktivt, hvis du har mindre end 15 år til folkepensionen.

  • Har du mere end 15 år til folkepensionsalderen? 
    Du har et fradrag på 12 % af din pensionsindbetaling op til 77.900 kr. (2023).
  • Har du mindre end 15 år til folkepensionsalderen? 
    Du har et fradrag på 32 % af din pensionsindbetaling op til 77.900 kr. (2023).

Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, hvor den gennemsnitlige fradragsværdi er 25,6 %. Hvis du har indbetalt til fradragsberettiget pension sidste år, bør det ekstra fradrag allerede være indregnet i din forskudsopgørelse for i år.