Aktiver

Ved udgangen af 2020 udgjorde de samlede aktiver i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger 15,9 mia. kr. 

Udviklingen i aktiver de seneste fem år


 
Aktiver i alt
31.12.202015,9 mia. kr.
31.12.201916,0 mia. kr.
31.12.201814,5 mia. kr.
31.12.201714,7 mia. kr.
31.12.201613,2 mia. kr.

Aktiebeholdning

Her finder du en oversigt over aktiebeholdningen i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. Oversigten opdateres minimum to gange årligt.

Aktiebeholdning for Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger pr. 31. december 2021.

Kreditliste - erhvervsobligationer

Her finder du en oversigt over direkte investeringer i erhvervsobligationerne i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. Oversigten opdateres minimum to gange årligt.

Kreditliste (erhvervsobligationer) for Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger pr. 21. april 2022.