Aktiver

Se aktie- og obligationsbeholdninger samt udviklingen i samlede aktiver

Udviklingen i aktiver de seneste fem år


 
Aktiver i alt
31.12.202015,9 mia. kr.
31.12.201916,0 mia. kr.
31.12.201814,5 mia. kr.
31.12.201714,7 mia. kr.
31.12.201613,2 mia. kr.

Aktiebeholdning

Oversigt over aktiebeholdningen i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.
Oversigten opdateres minimum to gange årligt.

Aktiebeholdning for Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger pr. 31. marts 2022

Obligationsbeholdning

Oversigt over obligationsbeholdningen i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.
Oversigten opdateres minimum to gange årligt.

Obligationsbeholdning for Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger pr. 31. marts 2022

Kreditliste - erhvervsobligationer

Oversigt over direkte investeringer i erhvervsobligationer i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.
Oversigten opdateres minimum to gange årligt.

Kreditliste (erhvervsobligationer) for Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger pr. 21. april 2022