Nøgletal

Afkastet er opgjort pr. 30. september 2021

Afkast i gennemsnitsrente (nøgletal N1) før skat
År-til-dato7,0 %
  
Januar-0,1 %
Februar0,6 %
Marts
2,1 %
April1,7 %
Maj0,3 %
Juni1,0 %
Juli0,5 %
August0,8 %
September0,0 %
Udvalgte hovedtal (mio. kr)202020192018
Medlemsbidrag436422411
Pensionsydelser-369,3-347,6-349,1
Investeringsafkast før skat346,81.409,7-325,1
Pensionsmæssige hensættelser, i alt10.81810.4889.514
Pensionsmæssige driftsomkostninger, i alt-5,2-5,1-5,8
Pensionsteknisk resultat25,114,8-10
Årets resultat93,6312,7-82,7 
Afkastnøgletal202020192018
Afkast før pensionsafkastskat, gennemsnitsrente2,3%10,3%-2,3%

Pensionsordningens omkostninger

Læs mere