Nøgletal

Afkastet er opgjort pr. 30. november 2022

Afkast i gennemsnitsrente (nøgletal N1) før skat 
År-til-dato-5,8 %
  
Januar-1,2 %
Februar-2,4 %
Marts1,9 %
April-2,5 %
Maj0,0 %
Juni-4,1 %
Juli4,3 %
August-2,3 %
September-5,1 %
Oktober2,6 %
November3,1 %
Udvalgte hovedtal (mio. kr)202020192018
Medlemsbidrag436422411
Pensionsydelser-369,3-347,6-349,1
Investeringsafkast før skat346,81.409,7-325,1
Pensionsmæssige hensættelser, i alt10.81810.4889.514
Pensionsmæssige driftsomkostninger, i alt-5,2-5,1-5,8
Pensionsteknisk resultat25,114,8-10
Årets resultat93,6312,7-82,7 
Afkastnøgletal202020192018
Afkast før pensionsafkastskat, gennemsnitsrente2,3%10,3%-2,3%

Pensionsordningens omkostninger

Læs mere