Nøgletal

Afkastet er opgjort pr. 31. januar 2021

Afkast i gennemsnitsrente (nøgletal N1) før skat
År-til-dato-0,9 %
  
Januar 2021-0,9 %
Udvalgte hovedtal (mio. kr)20192018
Medlemsbidrag422411
Pensionsydelser-347,6-349,1
Investeringsafkast før skat1.409,7-325,1
Pensionsmæssige hensættelser, i alt10.4889.514
Pensionsmæssige driftsomkostninger, i alt-5,1-5,8
Pensionsteknisk resultat14,8-10
Årets resultat312,7-82,7 
Afkastnøgletal20192018
Afkast før pensionsafkastskat, gennemsnitsrente10,3-2,3%

Pensionsordningens omkostninger

Læs mere