Generalforsamling 2020

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger udskyder generalforsamling til den 12. maj 2020 på grund af COVID-19.

Opdateret 2. april 2020

Pensionskassen er desværre nødt til at udskyde generalforsamlingen den 20. april 2020 på grund af COVID-19-situationen. Vi vurderer, at det er det rigtige at gøre lige nu, hvor myndighedernes retningslinjer forbyder forsamlinger over 10 personer til og med den 13. april 2020. Regeringen har den 30. marts 2020 tilkendegivet, at man forventer en gradvis åbning af samfundet, men vi mener stadig, at det er urealistisk at afvikle generalforsamlingen 20. april.

Vi har derfor valgt at udskyde generalforsamlingen til den 12. maj 2020 kl. 17 for forhåbentlig at kunne afvikle generalforsamlingen på denne dato. Indsendte medlemsforslag vil fortsat være optaget på dagsordenen. Fuldmagter afgivet til dagsordenspunktet ”Forslag om generelle vilkår (Pensionsregulativ) for nye medlemmer - nyt pensionsprodukt” vil fortsat være gældende (læs mere om punktet nedenfor).

2-4 uger før generalforsamlingen vil du modtage en digital besked med indkaldelsen i din postkasse her på siden. Her vil du også kunne se, hvordan du tilmelder dig generalforsamling eller giver en fuldmagt. Generalforsamlingen afholdes i pensionskassens lokaler på Tuborg Havnevej i Hellerup.

Dagsorden for generalforsamlingen, årsrapport 2019 mm. vil samtidig ligge klar på disse sider. Generalforsamlingen vil i år blive livetransmitteret, så det muligt for medlemmer at følge den her på siden, mens den foregår.

Generalforsamling og Corona

Pensionskassen følger løbende med i myndighedernes udmeldinger vedr. COVID-19 og de påvirkninger det måtte give på afviklingen af generalforsamlingen i maj. Det er pensionskassens holdning, at generalforsamlingen afvikles, medmindre det går imod myndighedernes anbefalinger eller forbud. Generalforsamlingen afvikles under alle omstændigheder uden forplejning, mulighed for rådgivning og oplæg inden generalforsamling. Pensionskassen opfordrer til, at du afgiver fuldmagt og dermed undgår at deltage fysisk. Husk generalforsamlingen vil blive livetransmitteret her på hjemmesiden.

Overgang til ny pensionsordning
Et vigtigt punkt på generalforsamlingens dagsorden er, at bestyrelsen foreslår en ny pensionsordning til nye medlemmer af pensionskassen. Bliver punktet vedtaget, vil bestyrelse arbejde videre med at skabe en overgang for alle medlemmer til en ny pensionsordning.

Læs hele forslaget samt bilag:

Forslag fra bestyrelsen - Generelle vilkår (Pensionsregulativ) for nye medlemmer - nyt pensionsprodukt (PDF)

Bilag: Markedsrente til nye medlemmer - produktegenskaber (PDF)

Bilag: Generelle vilkår for nytegning (Pensionsregulativ) (PDF)

Har du et forslag?

Fristen for at fremsætte et forslag på generalforsamling 2020 er udløbet. Du er velkommen til at fremføre et emne under punktet ”øvrige”, men det vil ikke kunne vedtages.

Overvejer du at blive bestyrelsesmedlem?

Alle medlemmer har mulighed for at stille op til bestyrelsen. Du kan få flere informationer om, hvilke krav der stilles til bestyrelsesmedlemmer i boksen Krav til bestyrelsesmedlemmer længere nede på denne side.

Denne side opdateres løbende med informationer om generalforsamling 2020.

Forretningsorden for afvikling af pensionskassens generalforsamling

Læs mere

Krav til bestyrelsesmedlemmer

Læs mere