Lars M. Petersen

Fødselsår: 1958

Kompetencer og mærkesager

Med en tidssvarende og faglig interessant vinkel kan jeg bidrage til bredden i bestyrelsens kompetencer. Som ny valgkandidat, ser jeg mig som ”et frisk pust”, der kan give nyt liv til bestyrelsesarbejdet i PJD.

Jeg vil arbejde for, at PJD

 • er en effektiv virksomhed med fortsat lave omkostninger, der aktivt stræber efter de højeste nettoafkast i pensionsmarkedet på mellem og lang sigt. Dette skal ske under hensyntagen til en fokuseret miljømæssig, klimamæssig og økonomisk ansvarlig investeringstilgang
 • fordomsfrit fortsætter strategiudviklingen med fokus på bæredygtighed i bred forstand. Mit fokus her og nu er:
  - ansvarlige bæredygtige investeringer i en global udfordret verden
  - risikostyringselementer
  - valgmuligheder for medlemmerne
 • har en faglig kompetent og tættere dialog med medlemmerne. Værdiskabende kommunikation skal være et grundvilkår, i alt hvad vi gør

Jeg vil udnytte min brede erfaring fra mit arbejdsliv. I en positiv ånd vil jeg løbende forsøge at udfordre og være en konstruktiv sparringspartner for den daglige ledelse i PJD, så vi sikrer en stærk pensionskasse på både kort og lang sigt.

Med godt 30 års praktisk erhvervserfaring, heraf 25 års ledelseserfaring og 20 års bestyrelseserfaring, kan jeg bidrage med erfaring og forståelse for

 • Virksomhedsforhold og ledelse
 • Strategi og forretningsudvikling
 • Bæredygtighed og økologi – og markedets muligheder og krav
 • Forretnings-IT, udvikle og drive IT-projekter
 • Internationale opgaver
 • Risikostyring

CV

Arbejdserfaring:
(1985)Cand.agro.
2018 - Selvstændig sparringspartner/konsulent – og landmand - www.linkedin.com/in/lars-m-petersen-a92b58159/
2014 – 2017Head of Contract Management, Agriculture – Nordzucker Group
2009 – 2014Senior Manager, Agriculture – Nordic Sugar A/S
1993 – 2009Afdelingschef – Danisco Sugar A/S
1989 – 1993Landbrugskoordinator - Danisco Sugar A/S
1985 – 1989Agronom(konsulent) Sakskøbing – De Danske Sukkerfabrikker A/S 

Ledelseshverv

2015 -Medlem af bestyrelsen i Dalmose El-Service A/S
1998 – 2017Medlem af Council i I.I.R.B. International Institute for Sugar Beet Research. (Formand 2009-2010) – www.iirb.org
1991 – 2017Næstfmd. i bestyrelsen for Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning
2008 – 2016Medlem af bestyrelsen for Nordic Beet Research - www.nordicbeet.nu

Øvrige tillidsposter

2018 -Medlem af Sparringspartnerne - www.sparringspartnerne.dk
2018 -Bestyrelsesmedlem i lokal brugsforening
2018 -Næstfmd. i lokalt Å-laug (bl.a. afbalancering af miljø-, afvanding og spildevandsinteresser)
1993 – 2016Medlem af European Sugar Industry Organisation