Arrow Left
Generalforsamling arkiv

Erik Bisgaard Madsen

Fødselsår: 1955

Kompetencer og mærkesager

Jeg vil arbejde for at varetage medlemmernes interesser og sikre dem den bedst mulige pension. Herunder via fokus på:

  • Højst muligt langsigtet afkast inden for en passende risiko og en ansvarlig investeringspolitik
  • Tidssvarende produkter og medlemsorienterede servicetilbud
  • God dialog med medlemmerne

Jeg har i en årrække været formand for PJD’s bestyrelse. Desuden har jeg bestyrelseserfaring fra andre ledelseshverv. Jeg har den tilstrækkelige viden, erfaring og de faglige kompetencer til at udøve hvervet som bestyrelsesmedlem i en pensionskasse og til aktivt at indgå i ledelsen af den. Min profil passer til det udgangspunkt, der er i pensionskassens forretningsmodel og risikoprofil. Som nuværende bestyrelsesmedlem opfylder jeg Finanstilsynets og den finansielle lovgivnings krav til egnethed og hæderlighed (fit & proper). Min baggrund er uddannelse som dyrlæge, PhD og merkonom i finansiering.

Blandt vigtige resultater for pensionskassen i de senere år kan jeg nævne:

  • Højt afkast (i alt 31,8% de seneste 5 år)
  • Lave administrationsomkostninger (560 kr. pr. medlem, en halvering ift. 2016)
  • Lave investeringsomkostninger (PJD ligger blandt de laveste i branchen)
  • Ansvarlighed i investeringer, bl.a. via målrettet ESG arbejde
  • God dialog med medlemmerne, og optimal brug af de digitale muligheder
  • Årlig evaluering af bl.a. bestyrelseskompetencer og -samarbejde, samt tilført nye kompetencer til bestyrelsen via to sagkyndige medlemmer og sikret løbende pensionskassefaglig kompetenceløft

CV

2012-Prodekan v/Københavns Universitet, SCIENCE
2010-12Prodekan v/Københavns Universitet, LIFE
1995-2010Direktør v/Landbrug & Fødevarer


Øvrige ledelseshverv

Formand for bestyrelsen i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD)
Medlem af bestyrelsen i Sampension Administrationsselskab A/S
Medlem af fællesudvalget for ansvarlige investeringer for Sampension Livsforsikring A/S, Arkitekternes Pensionskasse og PJD
Formand for bestyrelsen i Københavns Universitets Boligfond
Næstformand for bestyrelsen i Danish Food Cluster
Medlem af bestyrelsen i Mejeribrugets Forskningsfond
Medlem af bestyrelsen i Hallegaard Slagtehus ApS