Arrow Left
Generalforsamling arkiv

Johannes Elbæk

Fødselsår: 1961

Kompetencer og mærkesager

Jeg vil fortsat arbejde for, at være til gavn for medlemmerne og sikre den bedst mulige pension:

  • Højst muligt afkast, med hensyntagen til risiko og ansvarlighed
  • Lave omkostninger
  • Gode pensionsordninger og gode forsikringsafdækninger indtil pension.
  • Samspil og dialog med medlemmerne

I en årrække har jeg været næstformand og medlem af Revisions- og risikoudvalget.

Jeg er som bestyrelsesmedlem optaget af, at vi som medlemmer får en god service, gode produkter, højt langsigtet afkast, med et afvejet risiko og lave omkostninger.

Men også, at vi er vores samfundsansvar bevidst, med bæredygtige investeringer, hvor vi gør vores indflydelse gældende.

Som bestyrelsesmedlem opfylder jeg Finanstilsynets og den finansielle lovgivnings krav til egnethed og hæderlighed (fit & proper ). Min baggrund er uddannelse som agronom og HD i Regnskabsvæsen.

CV

Cand agro, HD(R)
2017 –Landbrugsdirektør VestjyskBANK, medlem af ledergruppen.
1998 – 2017CEO / Koncerndirektør, Heden & Fjorden / SAGRO
1993 – 1998Adm. Direktør, ØLR

Øvrige ledelseshverv

Næstformand for bestyrelsen i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger
Medlem af Revisions- og Risikoudvalg i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger
Medlem af det rådgivende udvalg i IFRO, Københavns Universitet
Medlem af JA´s repræsentantskab