Arrow Left
Bestyrelsesvalg 2022

Kristian Viekilde

Kristian Viekilde er opstillet af bestyrelsen

Kompetencer og mærkesager

Det at jeg har været dyrlæge i 16 år giver mig et unikt netværk og berøring med de tusindvis af dyrlæger der har deres pension i PJD. Jeg har gennem mange år arbejdet i forskellige bestyrelser og er pt. bestyrelsesformand i Porcus ApS, som er en dyrlægevirksomhed jeg også er medejer af.

Jeg har altid lagt stor vægt på, at man skal starte sin pensionsopsparing så tidligt som muligt, hvilket jeg også har arbejdet for i min tid i bestyrelsen for Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening. Det arbejde skal der sættes yderligere tryk på, så man kan nyde sit otium efter et godt langt arbejdsliv.

Jeg er, som alle andre der beskæftiger sig med økonomi, interesseret i det højest mulige afkast! Vejen til det skal være med forsat sikre og velovervejede investeringer, gerne i bæredygtige virksomheder såvel i relation til klima som til bæredygtighed i en mere generel forstand. Jeg har således en pragmatisk tilgang til ESG, hvor jeg fokuserer på de faktiske effekter frem for noget som umiddelbart lyder godt, men reelt har karakter af greenwashing.

Jeg gør meget ud af, at ledelsesmæssige beslutninger skal kunne forklares og dermed forsvares. Derfor er transparens i relation til medlemmerne vigtigt for mig. På baggrund af bl.a. ovenstående mener jeg at besidde de kvalifikationer og ambitioner, der skal til for at gøre et godt stykke arbejde for pensionskassen. 

Det vil jeg arbejde for:

  • Ambitiøst og fremtidssikret afkast

  • Transparens

CV

 
2016 -Medejer af German Pietrain – Denmark, Salg af genetik
2012 - 2018European Expert Forum for Sustainable Pork Production
2011 - 2019 Aftagerpanel for veterinær og dyrevidenskab – KU
2010 - 2011 Justitsministeriet, Ekspertgruppe ”Hold af svin”
2009 -Managing Partner/ CEO, Chefdyrlæge - Porcus ApS
(Dobbelt gazelle virksomhed og kåret til
”succes virksomhed” 2020 og 2021)
2006 - 2009Dyrlægeassistent i Fynvet
2004 - 2009 Freelance Journalist, Dansk Veterinær Tidsskrift

Uddannelse

 
2006
Kgl. Veterinær og Landbohøjskole, Cand.med.vet. (Speciale i svin)
2000
HF Hillerød, Student
1998Lyngby Landbrugsskole, Faglært landmand (linjefag Svineprod.)

Tillidsposter

 
2018 - 2021Bestyrelsesmedlem Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverfor
2009 -Bestyrelses fmd. Viekilde Invest ApS
2017 -Bestyrelses fmd. Porcus ApS
2016 - Bestyrelsesmedlem German Pietrain – Denmark
2009 - 2017Bestyrelsesmedlem SPF-SUS
2007 - 2017Bestyrelses fmd. Sektion vedr. Svin. Dyrlægeforeningen
2003 - 2006Bestyrelses fmd. Veterinærmedicinsk Forening

Efteruddannelse

Har deltaget i mere end 10 internationale veterinærfaglige kongresser over hele verden. Herunder som oplægsholder og med ”poster” deltagelse.
Fast medlem af Dansk Veterinær Hyologisk Selskab
Periodisk medlem af American Association of Swine Veterinarians (AASV), European Symposium of Porcine Health Management (ESPHM) og The International Pig Veterinary Society (IPVS)

Privat

Gift og har to børn. Købt Vejrupgård Gods i 2011 og har det som bopæl