Arrow Left
Bestyrelsesvalg 2022

Johannes Elbæk

Johannes Elbæk er opstillet af bestyrelsen

Kompetencer og mærkesager

Jeg vil fortsat arbejde for at være til gavn for medlemmerne og sikre den bedst mulige pension:

  • Højst muligt langsigtet afkast, med hensyntagen til risiko, ansvarlighed og bæredygtighed
  • Lave omkostninger til administration og investeringer
  • Gode moderne pensionsordninger og forsikringsdækninger indtil pension
  • Samspil og dialog med medlemmerne.

I en årrække har jeg været næstformand i bestyrelsen og medlem af Revisions- & Risikoudvalget. Jeg vil som mulig kommende næstformand bidrage til, at den nye formand får en god indkøring og kan fortsætte det vigtige arbejde for pensionskassen.

Jeg er som bestyrelsesmedlem optaget af, at vi som medlemmer får en god service og et højt langsigtet afkast, med en afvejet risiko og lave omkostninger. Jeg har i bestyrelsen arbejdet for, at vi nu kan tilbyde markedsrenteproduktet 3 i 1 Livspension, og jeg vil fortsat have fokus på, at pensionskassen kan levere moderne og fleksible produkter til medlemmerne.

Derudover er jeg optaget af vores samfundsansvar som pensionskasse, og at vi gør vores indflydelse gældende. Vi skal investere ansvarligt og gennem vores investeringer bidrage til en bæredygtig udvikling.

Som bestyrelsesmedlem opfylder jeg Finanstilsynets og den finansielle lovgivnings krav til egnethed og hæderlighed (fit & proper). Min baggrund er uddannelse som agronom og HD i Regnskabsvæsen.

CV

 
 Cand agro, HD(R)
2017 - Landbrugsdirektør VestjyskBANK, medlem af ledergruppen
1998 - 2017 CEO / Koncerndirektør, Heden & Fjorden / SAGRO
1993 - 1998 Adm. Direktør, ØLR

Øvrige ledelseshverv

 
2015 -Næstformand for bestyrelsen i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger
2015 -Medlem af Revisions- og Risikoudvalg i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger
2015 -Medlem af det rådgivende udvalg i IFRO, Københavns Universitet