Arrow Left
Bestyrelsesvalg 2022

Lise Lykke Steffensen

Lise Lykke Steffensen er opstillet af medlemmer

Kompetencer og mærkesager

Hvorfor stiller jeg op som kandidat til bestyrelsen?

Det skal være attraktivt og trygt at have en pensionsordning i PJD. Som medlem af bestyrelsen vil jeg arbejde for at varetage medlemmernes interesser bedst muligt, og arbejde for en økonomisk tryg pensionsordning baseret på en bæredygtig og ansvarlige investeringspolitik.

Vi lever i en verden med mange store forandringer. Det er derfor vigtigt, at PJD i sine investeringer forholder sig aktivt og ansvarligt til de risici, muligheder og udfordringer, som det giver. Bæredygtighed og ansvarlige investeringer bør gå hånd i hånd med risikostyring og ambitionen om et højt afkast til PJD’s medlemmer. Samtidigt er det vigtigt, at der skabes så meget åbenhed, dialog og samspil som muligt med medlemmerne.

Lidt om mig:

Der sker noget med interessen for pension med alderen. Sådan har det også været for mig. Det seneste 5 år har jeg investeret tid i at komme godt rundt i pensionsjunglens forskellige ordninger, investeringsporteføljer, afkast, risikostyring, rater og renter mv. Det er måske lidt nørdet. Men økonomi og investeringer, forretning kombineret med strategisk udsyn er en del af min dagligdag som administrerende direktør. Ligesom jeg har årtiers erfaring med bestyrelsesarbejde, og senest har taget en international bestyrelsesuddannelse.

Jeg mener på den baggrund, at jeg kan tilføre bestyrelsen nogle stærke kompetencer, som jeg vil bruge aktivt til at arbejde for PJD og dens medlemmer.

Det vil jeg arbejde for:

  • Attraktivt afkast og lave omkostninger
  • Bæredygtige og ansvarlige investeringer
  • Solid risikostyring i investeringsporteføljen
  • Dialog og klar kommunikation med medlemmer
  • Frihed i valg af pensionsprodukter

CV

 
2016 -Adm. Direktør, NordGen
2014 - 2016Head of Global Regulatory Affairs, Coloplast
2011 - 2014 Director Commercial Development, Animal Health & Nutrition, Chr. Hansen
2009 - 2010 Generalsekretær, Dansk Rideforbund
2007 - 2009Afdelingschef for Veterinær og Fødevarer, Danish Meat Association
2002 - 2006Sektionsleder, Nordisk Ministerråd
1994 - 2002 Diverse stillinger, Fødevareministeriet

Uddannelse

2021Bestyrelsesuddannelse, INSEAD
2009HD(O) Syddansk Universitet
1993Cand. Agro, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
1991Stipendium, Agricultural Economics and policies, University of Reading, UK

Øvrige ledelseshverv

 
2015 -Medlemsvalgt revisor for Jordbrugsakademikerne
2015 -Bestyrelsesmedlem Stenløse Vandværk
2015 -Medlem af repræsentantskabet i Jordbrugsakademikerne
2007 - Bestyrelsesmedlem, Det Danske Gastronomiske Akademi
2009 - 2011Bestyrelsesmedlem, Center for Fødevareforskning, Københavns Universitet
2005 - 2009Bestyrelsesformand, Slow Food Denmark
1994 - 2022Mere end 20 tillidsposter i danske og internationale bestyrelser/udvalg