Arrow Left
Bestyrelsesvalg 2023

Johannes Elbæk

Johannes Elbæk er opstillet af bestyrelsen

Kompetencer og mærkesager

Med min nuværende ansættelse i ledelsen af en finansiel virksomhed, har jeg erfaring der bringes ind i PJD’s bestyrelse og i PJD’s Revision og Risikoudvalg.

Mit tidligere arbejde i DLBR virksomheder og arbejdet i JA´s repræsentantskab betyder at jeg har stor indsigt i medlemmernes baggrund og ønsker.

Jeg vil fortsat arbejde for at være til gavn for medlemmerne og sikre den bedst mulige pensionsopsparing dvs:

  • Højst muligt langsigtet afkast, med hensyntagen til risiko, ansvarlighed og bæredygtighed
  • Lave omkostninger til administration og investeringer
  • Gode moderne pensionsordninger og forsikringsdækninger indtil pension
  • Samspil og dialog med medlemmerne.

I en årrække har jeg været næstformand i bestyrelsen og medlem af Revisions- & Risikoudvalget. Jeg vil som mulig fortsættende næstformand bidrage til fortsat støtte til formanden, der blev udpeget sidste år.

Jeg er som bestyrelsesmedlem optaget af, at vi som medlemmer får en god service og et højt langsigtet afkast, med en afvejet risiko og lave omkostninger. Jeg har i bestyrelsen arbejdet for, at vi nu kan tilbyde markedsrenteproduktet 3 i 1 Livspension, og jeg vil fortsat have fokus på, at pensionskassen kan levere moderne og fleksible produkter til medlemmerne.

Derudover er jeg optaget af vores samfundsansvar som pensionskasse, og at vi gør vores indflydelse gældende. Vi skal investere ansvarligt og gennem vores investeringer bidrage til en bæredygtig udvikling. Som bestyrelsesmedlem opfylder jeg Finanstilsynets og den finansielle lovgivnings krav til egnethed og hæderlighed (fit & proper).

Min baggrund er uddannelse som agronom og HD i Regnskabsvæsen og bestyrelsesuddannelse på CBS.

CV

 
 Cand agro, HD(R)
2017 - Landbrugsdirektør VestjyskBANK
1998 - 2017 CEO / Koncerndirektør, Heden & Fjorden / SAGRO
1993 - 1998 Adm. Direktør, ØLR (Østjysk Landbrugsrådgivning)

Tillidsposter

Tidligere næstformand for bestyrelsen i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger
Tidligere medlem af revisions- & risikoudvalget i Pensionskassen for PJD
Medlem af det rådgivende udvalg IFRO, Københavns Universitet 
Bestyrelsesmedlem i Energi Ikast
Udpeget til Minkkommissionen, (Erstatnings- og Taksationskommissionen)
Udpeget som lægdommer
Medlem af JA’s repræsentantskab frem til 2021