Arrow Left
Bestyrelsesvalg 2023

Kirsten Holst Sørensen

Kirsten Holst Sørensen er opstillet af bestyrelsen.

Kompetencer og mærkesager

Jeg kommer til pensionskassens bestyrelse med stort kendskab til medlemmernes behov, og ønsket om at lytte til disse behov. Jeg brænder for at gøre en indsats for fællesskabet og at skabe resultater for dig og mig. Pension kan være indviklet, men netop derfor vil jeg kæmpe for, at vi konstant skal have fokus på at få fortalt og forklaret hvad vi arbejder med og hvad det betyder for din pension. Din pensionskasse skal være tæt på dig.

Jeg vil arbejde for at vores pensioner investeres med fokus på afkast, men også så vi tager hensyn til at det gøres bæredygtigt. Med det mener jeg ikke kun klima, men også biodiversitetsindsats skal være i fokus og formidlet, så det bliver relevant for dig og mig.

Vores pensionskasse skal

  • Tale til dig og mig – og forklare hvad der sker løbende
  • Have fokus på dig, hele vejen – fra start på dit arbejdsliv til og med pension
  • Have fokus på gode pensioner, men også forsikring ved sygdom etc.
  • Arbejde målrettet med bæredygtighed, herunder klima
  • Sætte fokus på biodiversitet i investeringerne, som en vigtig del af ESG-fokus

Jeg vil arbejde for en pensionskasse som er relevant, tager ansvar og er tæt på dig.

Min baggrund er uddannelse som cand. agro suppleret med HD i organisation, samt diverse efteruddannelser fra CBS Executive, herunder bestyrelsesuddannelse.

Jeg har en erfaring i at styre økonomien, herunder investering af fælles midler, bl.a. som formand for JA og som adm. Direktør.

 

CV

 
2021 -Administrerende direktør v/ Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S 
2014 – 2021Økologichef v/ SEGES
2011 – 2014Chefkonsulent v/ Det nationale Center for Jordbrug og Fødevarer, Aarhus Universitet (AU)
2009 – 2011Sekretariatsleder v/ Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF AU)
2003 – 2009Souschef og driftskoordinator v/ Afdeling for Jordbrugsteknik (JBT), DJF
2000 – 2003Chefkonsulent for Kvæg i Sønderjysk Landboforening
2003 – 1987Kvægbrugskonsulent i Roskilde og Vejle-Tørring

Tillidsposter

Formand for Nomineringsudvalget i PJD
Bestyrelsesmedlem i Agronomforeningen
Bestyrelsesmedlem i ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer)
Forhenværende formand for JA
Medlem af JA’s repræsentantskab til 2022
Forhenværende formand for Foreningen af Danske Landbrugskonsulenter, med dertilhørende deltagelse i diverse udvalg/bestyrelser/deltagelse i lønforhandling o. lign.