Presse

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger administreres af Sampension Administrationsselskab A/S. Du finder mere information samt kontaktoplysninger til ledelsen på sampension.dk.

Pia Lykke,
Kommunikations- og pressechef

Telefon: 40 24 55 92

ply@sampension.dk