Nyheder


3,5 pct. i depotrente trods et svært 2018

4. marts 2019

2018 var på mange måder præget af økonomisk usikkerhed og blev året, hvor tempoet i den økonomiske vækst tog af. På gennemsnitsrente fik Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger et afkast, der landede på -2,3 pct. Trods dette opnåede pensionskassens medlemmer en depotrente på 3,5 pct. i 2018. Det negative afkast i 2018 betyder, at depotrenten for 2019 er fastsat til 2,6 pct.

Det er i øvrigt relevant at se på depotrenten over en flerårig periode. Medlemmerne af Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger har opnået gode afkast og depotrenter de senere år. I 2016 og 2017 var depotrenten henholdsvis 3,66 og 3,5 og afkastet henholdsvis 6,77 pct. og 6,99 pct. Og i 2019 er aktiemarkederne kommet forrygende i gang efter de kraftige fald, som 2018 sluttede af med.

I Sampension fik kunder med markedsrente i gennemsnit et negativt afkast på -1,7 pct. og 2018 blev da også kaldt det værste år for danske pensionsopsparere med markedsrente siden finanskrisen.

Sampensions afkast var dog blandt de bedste i forhold til andre pensionsselskaber for kunder med moderat risiko. Se eksempel på pensionsselskabernes afkast her.

Læs mere om Sampension fællesskabets resultater for 2018 i artiklen: ”Pæn vækst og investeringsresultater blandt de bedste i markedet.”