Nyheder


Aktiegevinster bag høje afkast

31. august 2017

Flotte afkast til Arkitekternes Pensionskasse i første halvår af 2017.

Væksten i den globale økonomi tog til i 1. halvår 2017 godt understøttet af flere investeringer i fremstillingsindustrien og i handel. De finansielle markeder havde en rolig, positiv udvikling dog med lidt større udsving på rentemarkederne. Især det danske aktiemarked klarede sig pænt med en stigning på 14,6 % i 1. halvår 2017. Det blev tæt fulgt af emerging markets aktier, som steg 14,4 %. Det amerikanske aktiemarked steg 9,0 % og aktierne i euroområdet 8,4 %. Det britiske aktiemarked haltede noget efter med en stigning på 4,7 %.

Ikke mindst de gode aktieafkast medførte et samlet resultat af investeringer på tværs af alle miljøer i Sampension KP Livsforsikring på 3,3 mia. kr. før pensionsafkastskat. Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger leverede 514 mio. kr. og Arkitekternes Pensionskasse 301 mio. kr. i afkast. I alt 4,1 mia. kr. på tværs af hele Sampension-fællesskabet

De to pensionskasser investeringsafkast på 3,5 % for arkitekter og designere og 4,0 % for jordbrugsakademikere og dyrlæger. Medlemmerne sparer her op med gennemsnitsrente og fik en depotrente på 3,5 % i perioden før afgift og risikoforrentning. Depotrenten er hævet for resten af 2017 til 5,4 % – samme niveau som for kunder med gennemsnitsrente i Sampension.