Nyheder


Aktiekursfald gør indtryk

10. marts 2020

De finansielle markeder reagerer på forsøgene på at begrænse spredningen af COVID-19. Trods de aktuelle aktiekursfald giver aktier på lang sigt et godt risikojusteret afkast.

I marts er de globale finansielle markeder for alvor blevet ramt efter spredningen af COVID-19, også kendt som coronavirus, fra Kina til resten af verden. Siden årsskiftet er de globale aktiemarkeder faldet cirka 15 pct. og renten på danske tiårige statsobligationer er faldet til -0,80, hvilket er historisk lavt.

Vi har ganske vist før set voldsomme fald i aktiekurser og obligationsrenter, men de aktuelle fald gør alligevel indtryk.

”Med weekendens nedlukning af store og økonomisk vigtige regioner i det nordlige Italien, forsøger man for alvor at begrænse spredningen af COVID-19, og det reagerer de finansielle markeder på mandag,” siger investeringsdirektør Henrik Olejasz.

”Selvom aktiekursfaldene er voldsomme, skal man huske, at aktier på den lange horisont giver et godt risikojusteret afkast. Da medlemmerne af Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger fortsat har en pensionsordning i gennemsnitsrente, vil de ikke mærke så kraftig en påvirkning. Her har man en noget mere konservativ sammensætning af porteføljen, der indeholder knap 70 pct. stats- og realkreditobligationer samt kurssikre investeringer som ejendomme, infrastruktur, skov og lignende,” forklarer han.