Nyheder


Aldersforsikring – er det en fordel for dig?

10. september 2018

Med pensionsreformen er en del af samspilsproblematikken mellem pension og offentlige ydelser løst og danskere tæt på folkepensionsalderen kan bruge et større beløb til aldersforsikring. Vi skriver nu til tusindvis af kunder for at gøre dem opmærksomme på muligheden.

Er din indtægt under topskattegrænsen på 498.900 kr. i 2018? Er der udsigt til modregning i folkepensionstillægget, når pensionen skal udbetales? Så kan aldersforsikringen være en fordel.

Aldersforsikring er en skattefri udbetaling, der ikke modregnes i fx folkepension. Der er også stor valgfrihed i forhold til, om du vil have den udbetalt på en gang eller i flere omgange, for eksempel som månedlige udbetalinger.

Det lyder tiltalende for de fleste. Der er dog god grund til lige at overveje fordele og ulemper, for det er ikke alle, der har fordel af en aldersforsikring.

For selv om den skattefri udbetaling lyder fristende, så kan indbetalingen betyde modregning i eksempelvis en ægtefælles førtidspension, fordi indbetalingen undervejs lægges til din skattepligtige indkomst. Det betyder også, at topskatteydere kommer til at betale topskat af indbetalingen.

Med pensionsreformen kan du indbetale op til 46.000 kr. i 2018, hvis du har fem år eller mindre til folkepensionen, og op til 5.100 kr. tidligere i livet.

Fordele & ulemper

Kort fortalt kan aldersforsikring kan være en fordel, hvis

  • Du eller ægtefælle/samlever ikke modtager offentlige ydelser
  • Du tjener mindre end topskattegrænsen
  • Du/I kan komme under grænsen for modregning i folkepensionstillægget

Klik ind og se om aldersforsikring er en fordel for dig

Det kræver en aktiv handling at vælge aldersforsikringen til. Så er aldersforsikringen en fordel, opfordrer vi dig til at ringe til os, så vi kan hjælpe dig med at få mest ud af dine pensionsindbetalinger.

Højere fradrag, mens du sparer op

Gør du ikke noget, så benytter vi fortsat indbetalingen til pensioner, der betales skat af som pensionist. Indbetalingen vil stadig reducere din skattepligtige indkomst, mens du sparer op. Det var baggrunden for, at der blev regnet nye forskudsopgørelser tidligere på sommeren.