Nyheder


Ansvarlige investeringer i virksomheder med aktiviteter på Vestbredden

16. januar 2017

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger har ligesom andre pensionsselskaber investeringer i virksomheder, der kan have aktiviteter eller sælger deres produkter på Vestbredden.

Det kritiseres i en rapport fra organisationen Danwatch, der har identificeret 34 virksomheder, som de finder kritisable – som fx Caterpillar, Siemens, Volvo og Heidelberg Cement.

Sampension er – på linje med øvrige pensionsselskaber og vores brancheforening Forsikring & Pension – uenige i Danwatchs udgangspunkt. Sagen er, at danske pensionsselskaber ikke investerer på Vestbredden, men i op til tusindvis af internationale virksomheder, hvoraf nogle kan have aktiviteter eller deres produkter sælges på Vestbredden. Det er ikke i strid med internationale eller danske regler.

Sampension har politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer, som er baseret på FN-støttede principper om bl.a. hensyn til klima, miljø, grundlæggende menneskerettigheder, korruption, våben og corporate governance. På den baggrund har Sampension ekskluderet 74 selskaber fra sit investeringsunivers. Igennem de senere år har Sampension gennemført 31 såkaldte engagement-dialoger med selskaber, der var mistænkt for at overtræde grundlæggende menneskerettigheder. Og det har ført til udelukkelse af 4 selskaber for at overtræde menneskerettigheder – herunder den israelske våbenproducent Elbit.

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger har, ligesom da Unipension håndterede investeringerne, også investeringer i virksomheder, der optræder på listen fra Danwatch. Det er fordi, at Sampension og det daværende Unipension har samme tilgang til ansvarlige investeringer på dette område.