Nyheder


Arbejdslivet går videre efter sygdomsforløb

6. oktober 2017

Mange danskere vender retur til arbejdsmarkedet efter et alvorligt sygdomsforløb. Forebyggelse og en koordineret indsats virker til gavn for både den enkelte og for samfundsøkonomien, lyder det fra eksperter.

En pensionsordning handler ikke alene om, hvor mange penge der er til rådighed den dag, man går på pension. Den rummer også en sikring undervejs i arbejdslivet, men det taler vi ikke så meget om. Måske fordi det handler om død, sygdom og ulykke.

”Så meget desto vigtigere er det jo at vide, at der er spændt et sikkerhedsnet ud under familiens økonomi, hvis vi bliver alvorligt syge eller dør før pensionering,” siger Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension.

Første halvår i år har Sampension udbetalt mere end 162 mio. kr i invalide-, børne og ægtefællepension. Hertil kommer udbetalinger fra gruppelivsforsikringerne på over 250 mio. kr.

To ud af tre sygemeldt i løbet af året

Alvorlig sygdom betyder heldigvis ikke, at arbejdslivet et slut. Rigtig mange vender tilbage i job, og når det gælder et langvarigt sygefravær, er kontakten til arbejdspladsen et centralt element.

”Kan man få samarbejdet mellem den sygemeldte, kommunen, sundhedsvæsenet og arbejdsgiveren til at fungere, så er der virkelig noget at hente. Til gavn for den enkelte og til gavn for samfundsøkonomien,” siger professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, Kjeld Møller Pedersen.

I løbet af et år har to tredjedele af arbejdsstyrken sygemeldt sig i kortere eller længere tid, og Kjeld Møller Pedersen spår, at sygemeldinger årligt koster samfundet op mod et tocifret milliardbeløb.

”Hvis vi kan finde en måde at forkorte sygefraværet, så folk kommer hurtigere i arbejde, er der et stort potentiale. Det centrale er at sætte ind så hurtigt som muligt i ethvert sygdomsforløb,” siger han.

Nødvendigt med indsats mod stress

Sidste år tildelte Sampension næsten dobbelt så mange midlertidige udbetalinger til kunder, der blev ramt af stress, som til kunder med skader i bevægeapparatet.

Pia Larsen, sundheds- og skadechef i Sampension, opfordrer til forebyggelse.

”Stress er en stor udfordring, både for den enkelte og for samfundet, og forebyggelse af stress er et delt ansvar mellem arbejdsgiver og medarbejder,” siger hun.

Blandt eksperter indenfor blandt andet økonomi, arbejdsmedicin, stress og HR er der enighed om, at fastholdelsesindsatsen er helt central, når det drejer sig om indsatsen for at få mennesker med eksempelvis ondt i ryggen eller psyken til at forblive på arbejdsmarkedet.

Formanden for Stressforeningen, Manu Sareen, går et skridt videre.

”Vi skal have en national handlingsplan, der handler om bekæmpelse af alvorlig stress,” lyder hans opfordring.

Afgørende med genoptræning eller omskoling

Når det handler om mennesker, der har været ude for en alvorlig ulykke, er genoptræning eller omskoling af afgørende betydning. Og chancen for at komme tilbage i arbejde er størst, hvis man kan blive på sin nuværende arbejdsplads, fortæller Jørgen Søndergaard, der er forskningsleder ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Han stod i spidsen for regeringens ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet.

”Som billedet ser ud lige nu, kommer genoptræning- eller omskolingsindsatsen desværre alt for sent i gang,” siger han.

Mød mennesker der er vendt retur til arbejdsmarkedet efter en alvorlig diagnose og læs mere i det nyeste nummer af Sampensions digitale medlemsmagasin, hvor kunder og eksperter deler erfaringer og resultater.