Nyheder


Bestyrelsestræf om rollen som investor i klimadagsordenen

22. november 2019

Sampension-fællesskabets bestyrelser har været samlet til temadag om ansvarlige investeringer, der bød på debat og tankevækkende input udefra

Hvordan påvirker ansvarlige investeringer pensionsvirksomhedernes primære opgave, nemlig at skabe afkast?

Sådan lyder et af tidens aktuelle spørgsmål i pensionsdebatten, og sådan lød en af de centrale overskrifter, da bestyrelserne i Sampension-fællesskabet 15. november var samlet i Hellerup til en fælles temadag om ansvarlige investeringer og institutionelle investorers rolle i klimadagsordenen.

Bestyrelserne har tidligere afholdt et tilsvarende arrangement om cybersikkerhed og på denne temadag for bestyrelserne i Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, ISP Pension og Sampension, blev der zoomet ind på, hvordan Sampension som pensionsvirksomhed og institutionel investor griber opgaven an, der handler om at skabe det bedst mulige afkast på et ansvarligt grundlag.

Sampensions adm. direktør Hasse Jørgensen bød bestyrelserne velkommen med at kaste et blik 22 år tilbage i tiden, hvor Sampension var kendt som Kommunernes Pensionsforsikring, eller blot KP, og hvor en overskrift i Børsen lød ”KP får etiske investeringsregler”.

”KP var formodentlig den første institutionelle investor, som etablerede det, man dengang kaldte en etisk investeringspolitik, og som vi i dag kalder ansvarlig investeringspolitik,” sagde Hasse Jørgensen.

Ideen om at få virksomheder til at skrive under på, at man ville støtte disse principper blev dog ikke vel modtaget hos de store børsnoterede danske virksomheder dengang i 1997, og året efter slækkede KP på kravene og accepterede, hvis virksomhederne i det mindste blot var villige til en dialog om etik, fortæller en opfølgende artiklen fra Børsen.

Dialog med virksomhederne er fortsat et helt centralt punkt i Sampensions arbejde med ansvarlige investeringer, og emnet indgik i debatten mellem oplægsholdere og de cirka 60 deltagere på ESG-seminaret, som blev ledt gennem dagens programpunkter af journalist Mette Walsted Vestergaard i rollen som moderator.

Stor spørgelyst

Dagens oplægsholdere var Søren Hvidkjær, professor ved Institut for Finansiering på CBS, Nicolai Mauritzen, der står i spidsen for Investor Relations hos FLSmidth, professor og klimaforsker Kirsten Halsnæs fra DTU samt Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi.

Spørgelysten var stor under temadagens første indlæg ved Søren Hvidkjær, der fortalte om, hvordan ESG-investeringer påvirker afkastet, og interessen for at spørge og debattere fortsatte under de følgende indlægsholderes oplæg.

Nicolai Mauritzen fra FLSmidth fortalte om, hvordan man som cementproducerende virksomhed forholder sig til, at 8 pct. af verdens CO2 i dag udledes ved cementproduktion og om, hvordan koncernen konstant udvider sit arbejde med bæredygtighed.

Efterfølgende bød professor og klimaforsker ved DTU Kirsten Halsnæs på et oplæg om klimaudfordringer og økonomiske incitamenter, og adm. direktør Lars Aagaard fra Dansk Energi gav sit bud på veje til grøn omstilling i Danmark.

I den afsluttende paneldebat deltog Nicolai Mauritzen sammen med Kirsten Halsnæs, professor Jens Friis Lund fra Københavns Universitet samt Ole Buhl, der står i spidsen for ATP’s arbejde med ESG.

Her fremhævede Kirsten Halsnæs blandt andet vigtigheden af at fokusere på vækstøkonomier som Indien og Kina, når det handler om at bringe CO2-udledningen ned, mens Jens Friis Lund pegede på, at der stadig er lang vej mod at kunne kalde Danmark det modelsamfund, han kunne ønske sig, når det handler om at bringe CO2-udledningen ned.

Ole Buhl fra ATP fremhævede, hvordan man som investor kan gøre sin indflydelse gældende på flere forskellige områder, mens Nicolai Mauritzen fra FLSmidth forklarede om, hvordan man i hans virksomhed bruger alle tilgængelige ressourcer på compliance i det daglige.

Sampensions viceinvesteringsdirektør Jesper Nørgaard rundede bestyrelsernes temadag af med en gennemgang af de nye initiativer på klimaområdet, som Sampension tager fra det nye år.

”Vi har gennem årene koncentreret os meget om S og G. Nu sætter vi mere fokus på E’et i ESG,” konkluderede han afslutningsvis.