Nyheder


Bestyrelsesvalg i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger er afgjort

21 maj. 2019

Genvalg til bestyrelsen

På generalforsamlingen i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) den 8. april stillede tre kandidater op til de to ledige bestyrelsesmandater. Derfor blev valget i henhold til bestyrelsens vedtægter sendt til urafstemning i perioden 1– 19. maj 2019 blandt alle medlemmer.

Valget stod mellem Erik Bisgaard Madsen og Johannes Elbæk, der begge var indstillet af bestyrelsen, samt Lars M. Petersen, der var indstillet af medlemmerne af pensionskassen. Nu er de i alt 1748 stemmer gjort op. De fordeler sig således:

  • 748 stemmer på Erik Bisgaard Madsen
  • 505 stemmer på Johannes Elbæk
  • 495 stemmer på Lars M. Petersen

Det betyder, at Erik Bisgaard Madsen og Johannes Elbæk er genvalgt til bestyrelsen for PJD.