Nyheder


Curlingbørnene kan selv

12. april 2017

Unge har godt styr på boligøkonomi og pension, viser ny undersøgelse.

Glem myterne om curlingbørn. De unge kan og vil godt selv, og de gør sig modne overvejelser i en ung alder. Det peger en ny undersøgelse af unges forhold til boligøkonomi og pension på, som Epinion har gennemført for Sampension blandt 1872 unge, heraf knap halvdelen fra Sampensions egen kundekreds.

Undersøgelsen viser, at knap en tredjedel af de unge bor i ejerbolig og at kun 9 pct. har fået forældrehjælp til finansieringen. Halvdelen mener ikke, at deres forældre vil være i stand til at hjælpe med finansiering af en bolig.

De unge danskere bruger i gennemsnit omkring 7000 kr. om måneden på boligudgifter. Over halvdelen vil helst bo i ejerbolig, men oplever samtidig, at boligmarkedet ikke er for alle. Især oplever et flertal, at boligmarkedet i storbyerne er utilgængeligt for de fleste.

Ifølge fremtidsforsker Liselotte Lyngsø, der er stiftende partner i Future Navigator, har de unge ofte en god fornemmelse for, hvad der sker fremadrettet, og sammensætter selv de brikker, der skal til, for at sikre deres fremtid. De investerer eksempelvis hellere i egne kompetencer end i en dyr sofa, som deres forældre måske har gjort.

"Rigtig mange af de unge bekymrer sig om, at der næppe er nogen folkepension til dem. Det betyder, at de kommer til at se sig selv som investorer," forklarer Liselotte Lyngsø.

Sampensions undersøgelse viser, at de unge i gennemsnit er knap 23 år, når de første gang indbetaler til en pensionsopsparing. Omkring hver tredje unge dansker indbetaler til pensionen via arbejdspladsen, blandt Sampensions kunder er andelen mere end dobbelt så stor. Halvdelen af de unge ser den egen indbetalte pension som den vigtigste grundsten i deres pensionisttilværelse.

"Undersøgelsen peger på, at de unge, som er i gang på arbejdsmarkedet, sætter pris på det sikkerhedsnet, som en pensionsordning med gode forsikringer spænder ud under familien," konstaterer Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension.