Nyheder


Danske og udenlandske investorer kræver handling på klimaområdet

19. november

Sampension er medunderskriver på en kraftig opfordring til de forestående topmøder G20 og klimatopmødet i Polen om godt 14 dage

Mere end 350 internationale investorer, heriblandt Sampension og en række øvrige danske investorer, sender nu en utvetydig, fælles opfordring til verdens regeringsledere om at sætte handling bag de fine hensigter om at løse klimaudfordringerne.

Investorernes opfordring er samlet af en række internationale investororganisationer fra hele verden og indeholder tre indsatsområder til verdens regeringschefer:

  1. Sørg for at opfylde de vedtagne mål i Paris-aftalen
  2. Sæt mere fart i den private sektors investeringer i grøn omstilling
  3. Forpligt jer til at forbedre virksomhedernes klimarelaterede rapportering

Det haster, lyder det i opfordringen, og verdens ledere bærer et stort ansvar for at skabe rammer og regler, der sikrer, at fremtidens investeringer i højere grad gavner klimaet.

Opfordringer bliver i første omgang sendt til G20 topmødet 30. november i Buenos Aires i Argentina, og vil senere blive præsenteret på klimatopmødet, COP24, 3. december i Katowice i Polen.

”Klima spiller en stor rolle i Sampensions arbejde med ansvarlige investeringer. Vi ønsker at bidrage til den grønne omstilling, og vi ønsker størst mulig gennemsigtighed, så vi opnår de bedste muligheder for at identificere de mest attraktive investeringer. Derfor står vi også som medunderskriver på opfordringen,” siger Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension.

Læs opfordringen i sin helhed på 2018 Global Investor Statement to Governments on Climate Change.