Nyheder


Danskerne vil have gode afkast og etiske pensionsinvesteringer

15. maj 2018

Danskerne har en klar holdning til, hvad de ikke synes, deres pensionsselskab skal investere i, men blot 8 pct. har sat sig ind i, hvordan deres pensionsopsparing faktisk investeres. 54 pct. har tillid til, tror og håber på, at pensionsselskabet rent faktisk investerer i virksomheder, der agerer forsvarligt, viser ny undersøgelse.

Internationale sanktioner, våben, menneskerettigheder, tobak og miljø er alle emner, som danskerne bekymrer sig om, når de tænker på deres pensionsopsparing. Det vigtigste emne af de fem, som pensionsselskaberne skal undgå, når de investerer kundernes penge, er rent faktisk at krænke arbejdstagerrettigheder. Det viser en befolkningsundersøgelse, som analyseinstituttet Epinion har foretaget for Sampension.

“Resultatet kan være lidt overraskende, men langt de fleste danskere har deres pensionsopsparing via jobbet, og pensionsopsparernes penge skal investeres i virksomheder, der opfører sig ordentligt. Det skal de på mange områder, men det begynder med de forhold, de byder deres medarbejdere,” siger Søren P. Espersen, kommunikations- og HR-direktør i Sampension.

Øverst på listen over de fem kontroversielle emner står således virksomheder, der krænker arbejdstagerrettigheder. I undersøgelsen svarer 55 pct. af de adspurgte, at de vil fravælge investeringer i virksomheder, som ikke overholder arbejdstagerrettighederne. Næstøverst på listen står virksomheder, hvis produktion skader miljøet, mens hver anden dansker vil sige nej til investeringer i virksomheder, der ikke overholder internationale sanktioner, eller som producerer våben, mens hver tredje vil fravælge investeringer i tobak.

”Det er det samme billede, vi ser blandt kunder og medlemmer i Sampension-fællesskabet, men her er andelen, der vil fravælge investeringer, de anser som uetiske, meget højere,” siger Søren P. Espersen.

Det er især kvinder, der vil fravælge investeringer, de anser som uetiske. For alle gælder dog, at den vigtigste enkeltstående faktor er, at investeringerne giver et godt afkast.

“Der skal først og fremmest tjenes penge til at leve for, når vi bliver gamle. Det er pensionsselskaberne sat i verden for - og det er i øvrigt også lovbestemt. Det står til gengæld ikke i modsætning med at investere ansvarligt. Ansvarlige investeringer og langsigtet afkast går hånd i hånd,” siger Søren P. Espersen.

Det handler således om både afkast og ansvarlighed, når 43 pct. af danskerne siger, at de ville modsætte sig en investering, de opfatter som etisk ukorrekt, selvom den giver et højt afkast.

Sampension har netop udgivet sin første rapport om ansvarlige investeringer og har mere end fordoblet de ressourcer, der anvendes på det område i investeringsafdelingen.