Nyheder


Danskerne vil have pensionen investeret i ansvarlige virksomheder

Danskerne ønsker, at deres pensionspenge investeres i virksomheder, der opfører sig ansvarligt, og det ændrer det negative afkast i 2022 ikke ved. Det viser en ny Epinion-undersøgelse foretaget for Sampension-fællesskabet, hvor danskerne desuden peger på, at pensionsselskaberne i højere grad kan bidrage til at skabe f.eks. klimafremskridt i virksomhederne gennem dialog frem for ved frasalg.

13. januar 2023

Danskerne ønsker ikke bare gode afkast, når deres pensionsopsparing investeres. De lægger samtidig stor vægt på, at pengene bliver investeret i virksomheder, som opfører sig ordentligt – og det gælder også, selvom 2022 bød på negative afkast. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Sampension-fællesskabet blandt ca. 1.000 danskere.

Her fremgår det, at godt syv ud af ti (68 pct.) i ”meget høj”, ”høj” eller ”nogen” grad finder det vigtigt, at deres pensionsselskab investerer i virksomheder, der agerer ansvarligt og f.eks. har stort fokus på klimamæssige tiltag og på at sikre deres medarbejderes rettigheder. 20 pct. finder det ”i lav grad” eller ”slet ikke” vigtigt, mens resten svarer ”ved ikke”.

Samtidig svarer halvdelen (49 pct.) af de adspurgte, at det negative afkast på pensionsopsparingen i 2022 ikke ændrer på, hvor vigtigt de finder det, at pensionspengene bliver investeret i ansvarlige virksomheder. Og 17 pct. finder det nu ligefrem vigtigere eller meget vigtigere, at opsparingen investeres i virksomheder, der opfører sig ordentligt. 15 pct. finder det mindre vigtigt eller meget mindre vigtigt, mens resten svarer ”ved ikke”.

”Der er i de seneste år generelt kommet øget fokus i samfundet på, at virksomheder og investorer ikke bare skal skabe overskud og afkast, men også tager deres samfundsansvar på sig. Denne udvikling afspejler sig også i, at de fleste danskere nu lægger vægt på, at deres pensionsopsparing bliver investeret ansvarligt,” siger Jacob Ehlerth Jørgensen, Head of ESG i Sampension-fællesskabet, og fortsætter:

”Det er fuldt berettiget, at danskerne forventer, at deres pensionsselskab investerer i virksomheder, som opfører sig ordentligt. Pensionsselskaberne har generelt stort fokus på området og arbejder i betydeligt omfang på at skubbe virksomhederne i en mere ansvarlig retning. Det sker både ud fra den betragtning, at man som investor naturligvis skal bidrage til at understøtte en positiv udvikling i samfundet, men også fordi vi mener, at ansvarlige investeringer understøtter et langsigtet konkurrencedygtigt afkast,” siger Jacob Ehlerth Jørgensen.

Undersøgelsen viser desuden, at pensionsselskaberne ifølge danskerne kan gøre den største forskel i virksomhederne via dialog. Således vurderer 57 pct., at deres pensionsselskab bedst kan bidrage til at skabe fremskridt i en virksomhed ved at gå i dialog med virksomheden med henblik på at prøve at lave forbedringer, mens 13 pct. vurderer, at pensionsselskabet har bedre muligheder for at påvirke virksomheden ved at sælge investeringen og undlade at investere i virksomheden igen, før der er sket forbedringer. Resten svarer ”ved ikke”.

I Sampension-fællesskabet er fokus også primært på dialogvejen, når det gælder om at skabe forbedringer i de virksomheder, som Sampension-fællesskabet har investeret i.

”Vi mener, at vi som investor generelt kan gøre en større forskel i en virksomhed ved at slutte os sammen med andre investorer og gå i konstruktiv dialog med virksomheden om områder, der kan forbedres, når det f.eks. gælder klimatiltag eller medarbejdernes rettigheder. Selvfølgelig er der virksomheder, der ikke er villige til dialog om forbedringer, og der er også dialoger, som ikke fører til noget. Her overvejer vi naturligvis altid vores investering. Men som udgangspunkt er dialog efter vores opfattelse en mere effektiv vej til at flytte en virksomhed i en mere ansvarlig retning end frasalg,” siger Jacob Ehlerth Jørgensen.