Nyheder


Danskernes pensionsformuer steg markant sidste år

Pensionsformuerne steg betydeligt i 2021 og har over de seneste år haft kraftigt vokseværk, viser nye tal. Det er værd at huske på, når man kigger på i år, hvor udviklingen har været helt anderledes, lyder det fra Sampension-fællesskabet.

25. august 2022

Danskernes pensionsformuer nåede nye højder sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Således var danskernes gennemsnitlige pensionsformue på ca. 641.000 kr. efter skat i 2021 mod ca. 591.000 kr. i 2020 og ca. 451.000 kr. i 2014. Fra 2014 til 2021 er danskernes gennemsnitlige pensionsformue steget med 30 pct.

”Danskernes pensionsopsparinger har haft kraftigt vokseværk de seneste år. Og i 2021 nåede pensionerne nye højder, hvilket ikke mindst skyldtes årets generelt fremragende pensionsafkast som følge af den kraftige medvind på finansmarkerne. Herudover betød fremgangen på arbejdsmarkedet og den stigende beskæftigelse i løbet af året, at danskerne samlet set indbetalte mere til pension. Det bidrog også til væksten i pensionsformuerne,” siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension-fællesskabet.

”I 2022 har udviklingen dog indtil videre været helt anderledes. Pilen har generelt peget nedad på markederne, og det har naturligt nok påvirket afkastet og dermed danskernes pensionsopsparinger. Den slags er selvfølgelig aldrig sjovt at opleve. Men her er det værd at huske på, at opsparingerne altså er vokset markant de seneste år, at markederne vender igen, og at danskerne på den længere bane har udsigt til at få stadig større pensionsformuer, i takt med at vi generelt indbetaler mere til pension i løbet af arbejdslivet og samtidig går senere på pension,” siger Anne-Louise Lindkvist.

De nye tal fra Danmarks Statistik viser desuden, at der er betydelig forskel på mænds og kvinders pensionsopsparinger. Således var mændenes gennemsnitlige pensionsformue på ca. 736.000 kr. efter skat i 2021, mens kvindernes var på 549.000 kr. – en forskel på 25 pct.

”Selvom kvinder bliver stadig bedre uddannede herhjemme og på den front har trukket fra mændene, så halter deres pensionsformuer fortsat betydeligt efter mændenes – også i de yngre generationer. Det er bekymrende. For kvinders pensionsopsparing skal række i flere år end mænds, da de generelt trækker sig tidligere fra arbejdsmarkedet og samtidig lever længere,” siger Anne-Louise Lindkvist.

”Forskellen på pensionsformuerne hænger ikke mindst sammen med, at kvinder stadig i højere grad end mænd vælger kvindedominerede fag inden for f.eks. omsorg med lavere løn, mens mænd fortsat er mere tilbøjelige til at vælge fag, hvor lønnen er højere. Hertil kommer, at kvinder også i højere grad er på barsel og deltid end mænd. Samlet set har det betydning for livsindkomsten og pensionen i sidste ende,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Hun tilføjer, at de nye regler om øremærket barsel, som netop er trådt i kraft, og som indebærer, at barselsorloven skal fordeles mere ligeligt mellem forældrene, vil betyde, at mænd fremover kommer til at holde en større del af barslen, hvilket vil bidrage til at styrke kvindernes pensionsopsparing og dermed rette en smule op på kønsforskellen i pensionsformuerne fremadrettet.