Nyheder


Depotrenten lander på 2,6 pct.

18. januar 2019

Hvis du er kunde i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger forrentes din pensionsordning med en depotrente, som i år lander på 2,6 pct. før skat mod 3,5 pct. sidste år.

At depotrenten er sat ned, skyldes lavere afkast i 2018 og en forventning om lavere fremtidige afkast.

Dermed følger pensionskassen samme udvikling, som flere af de andre pensionskasser og -selskaber, der tilbyder medlemmerne gennemsnitsrenteprodukter.

Omkostninger til administration

Fra 1. januar 2019 betaler du 480 kr. om året i fast omkostning samt 0,25 pct. af dine indbetalinger, og du betaler ikke omkostninger af indskud.