Nyheder


Dialoger med irsk og amerikansk selskab munder ud i klimafremskridt

5. januar 2022

Sampension-fællesskabet, som Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) er en del af, har op til årsskiftet afsluttet længevarende dialoger med et irsk og et amerikansk selskab, hvilket har bidraget til mærkbare klimafremskridt i de to selskaber. Og i 2022 vil Sampension skrue yderligere op for dialogerne med og forventningerne til selskaberne, hvor Sampension er investor, og særligt på klimaområdet.

Sampension-fællesskabet, der omfatter Sampension Livsforsikring, Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger samt ISP Pension, rundede 2021 af med at afslutte længevarende dialoger med et irsk og et amerikansk selskab om forbedringer, når det gælder klimaforandringer. Og dialogerne har bidraget til mærkbare klimafremskridt i de to selskaber.

Konkret har Sampension inden jul lukket dialogen med det irske selskab James Hardie Industries, der er et globalt byggematerialeselskab, som bl.a. producerer fibercementprodukter. Sampension indledte dialogen i 2017, da selskabet efter Sampensions opfattelse ikke i tilstrækkeligt omfang håndterede risici omkring klimaforandringer. Selskabet har nu offentliggjort målsætning for dets såkaldte GHG-intensitet i 2030, hvilket bl.a. medfører, at selskabet fremadrettet kan vurderes på dets klimastrategi og performance.

Herudover har Sampension ligeledes i december afsluttet dialogen med Kinder Morgan - et af de største energiinfrastrukturselskaber i Nordamerika med aktiviteter indenfor olie- og gasledninger og terminaler - om selskabets håndtering af klimarisici. Dialogen blev startet i 2019, og Kinder Morgan har nu forbedret sin klimastrategi, energiforbruget inden for alle selskabets forretningsområder måles og offentliggøres fremadrettet, og så har selskabet fastsat kvantitative mål for dets energiforbrug.

”Dialogerne med de to selskaber er gode eksempler på, hvorfor det efter vores opfattelse i mange tilfælde bedre kan betale sig som investor at gå i dialog med selskaber, hvor man gerne ser forbedringer – frem for at sælge fra eller ekskludere. Det forstærkes også af, at selskaberne generelt er blevet mere villige til at gå i dialog med deres investorer om deres samfundsansvar, i takt med at det er kommet højere op på agendaen i selskaberne. Man skal dog ikke forvente, at dialogvejen skaber fremskridt overnight. Men konstruktive dialoger over en længere periode, og hvor flere investorer gør deres indflydelse gældende, kan flytte noget i et selskab, hvilket også har været tilfældet med det irske og det amerikanske selskab,” siger Jacob Ehlerth Jørgensen, Head of ESG.

Sampension har i 2021 afsluttet dialog med 13 selskaber, hvor Sampension har kunnet konstatere fremskridt. Heraf har otte af dialogerne været på klimaområdet, hvor en række af selskaberne er endt med at sætte ambitiøse mål. F.eks. har det polske energiselskab PKN Orlen opstillet mål om CO2-neutralitet i 2050, mens det japanske forsyningsselskab Tohoku Electric Power har opstillet kvantitative mål for udvikling af vedvarende energi.

”Vores oplevelse er, at der er sket en stor kollektiv bevægelse i 2021. Selskaberne har generelt rykket sig og anerkender i stigende grad deres samfundsansvar. Det er meget positivt, for særligt ift. klimadagsordenen er det afgørende, at alle dele af vores samfund tager ansvar for deres plads i den grønne omstilling, og det gælder selvfølgelig også for virksomhederne. Vi er langt fra i mål, men der er en særdeles positiv udvikling i gang i selskaberne,” siger Jacob Ehlerth Jørgensen.

Han peger på, at Sampension i 2022 vil skrue yderligere op for dialogerne med og forventningerne til selskaberne generelt og særligt på klimaområdet.

”I det nye år kommer vi til at øge de forventninger, vi som investor møder selskaberne med. Det gælder f.eks. ift., at selskaberne arbejder med at sænke deres klimaaftryk, hvilket bl.a. også skal bidrage til at realisere vores egen målsætning om at reducere CO-aftrykket for den samlede investeringsportefølje i tråd med Parisaftalen og til klimaneutralitet i 2050. Vi forventer desuden, at dialogerne generelt flytter sig fra nogle lidt mere overordnede forhold - som f.eks. ordentlig forankring af bæredygtighedsansvar i organisationen eller offentliggørelse af klimaaftryk - til mere reel ”target-setting”. Det er sværere, men det er nødvendigt,” siger Jacob Ehlerth Jørgensen.