Nyheder


Din efterløn kan blive til pension

11. januar 2018

Det næste halve år har du mulighed for at få udbetalt din opsparing til efterløn skattefrit – sæt beløbet ind på pensionsopsparingen og få højere opsparing.

Frem til 30. juni 2018 har du mulighed for at få dine bidrag til efterløn eller fleksydelse betalt tilbage skattefrit, hvis du har indbetalt til ordningerne og endnu ikke er nået folkepensionsalderen eller allerede modtager efterløn.

”Hvis du vil ophæve din efterlønsordning, kan det være en god ide at sætte beløbet ind på pensionsordningen. Derved kan du forhøje dine udbetalinger, når du går på pension, og du får samme afkast undervejs mod pensionsalderen, som du får på din øvrige opsparing i Sampension. Beløbet kan bruges til enten indbetaling på ratepension eller livrente,” forklarer Anne-Louise Lindkvist, der er chef for kunderådgivning og salg i Sampension.

Regeringens tilbud om en skattefri udbetaling gælder de godt 450.000 medlemmer af efterlønsordningen, og hvor stort et beløb, man kan få udbetalt, afhænger af, hvor længe man har været med i ordningen. Den maksimale udbetaling er omkring 106.00 kr. skattefrit.

Man kan også blive i efterlønsordningen. Sparer man op uden at få brug for ordningen, venter der en skattefri præmie på 160.000 kr., når man går på folkepension.

”Om det er en god ide at hæve efterlønsindbetalingen nu afhænger af den enkelte pensionsopsparers alder og aktuelle situation. Vi anbefaler, at man læser informationen på sin A-kasses hjemmeside og tager kontakt til dem, hvis man har brug for at vide mere. Sampension står naturligvis klar med tilbud til vores kunder om hjælp til planlægningen af økonomien i den tredje alder” siger Anne-Louise Lindkvist.