Nyheder


Disse ændringer på pensionsområdet skal du være opmærksom på i 2022

10. januar 2022

2022 byder på en række nye regler og ændringer, der kan have betydning for danskernes pension og tilbagetrækning. Her giver Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger et overblik over, hvilke forhold man særligt skal være opmærksom på i den forbindelse.

Højere folkepensionsalder, ny ret til tidlig pension og en mulighed for at få efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Det er bare nogle af de ændringer, som sker på pensionsområdet i 2022. Og dem skal man være opmærksom på, lyder det fra Sampension-fællesskabet, der omfatter Sampension Livsforsikring, Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger samt ISP Pension.

”Selvom det nok ikke er det første, man tænker på efter nytår, så er der god grund til i starten af 2022 at bruge lidt tid på pensionen. Det nye år byder nemlig på flere nye regler og ændringer på pensionsområdet, som er væsentlige. For de kan bl.a. få betydning for, hvornår man kan trække sig tilbage, og på den måde bidrager de til, at det måske aldrig har været vigtigere end nu, at man planlægger sin tilbagetrækning i god tid,” siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef.

Folkepensionsalderen stiger

1. januar stiger folkepensionsalderen endnu en gang – denne gang med et halvt år til 67 år. Der er ikke planlagt yderligere stigninger i folkepensionsalderen før 2030, hvor den hæves til 68 år.

”De seneste år er folkepensionsalderen steget løbende, og det sker nu igen fra årsskiftet. Det er der grund til at være opmærksom på, når man planlægger sin tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. For det kan f.eks. betyde, at man måske først kan gå senere på pension, end man oprindelig havde planlagt. Her skal man så overveje, om man ønsker at følge den forhøjede folkepensionsalder, eller om man skal prøve at finde alternative veje til at trække sig tidligere,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Tidlig pension og udbetaling af efterlønsbidrag

I den forbindelse peger hun på, at det fra 1. januar bliver muligt at gå på tidlig pension. Tidlig pension er en ny rettighed, der giver mulighed for, at man kan trække sig et, to eller tre år før sin folkepensionsalder, hvis man har været tilknyttet arbejdsmarkedet i 42, 43 eller 44 år og i øvrigt opfylder betingelserne for tidlig pension.

”Mange danskere ønsker at trække sig tidligere end deres folkepensionsalder, og her kan både tidlig pension og efterløn fremover benyttes. Og hvis man er berettiget til begge ordninger, så giver det god mening at undersøge, hvilken der bedst kan betale sig. For der kan være betydelig forskel på, hvor meget man kan få udbetalt fra ordningerne. Det afhænger af ens opsparing. Hvis man ikke selv har sparet noget op til pension, så vil man som udgangspunkt få mest udbetalt fra efterlønsordningen. Men hvis man – som de fleste danskere – selv har en pensionsopsparing, så vil tidlig pension typisk være mest fordelagtig rent økonomisk,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Hun tilføjer i den forbindelse, at man i første halvår af 2022 kan få sine efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, hvis man ikke har opnået sin efterlønsalder 1. januar 2022 og heller ikke ønsker at benytte sig af ordningen.

”Normalt kan man ikke få sine efterlønsbidrag udbetalt. Men fra årsskiftet og et halvt år frem er der et vindue, hvor man kan få pengene udbetalt skattefrit. Det er der generelt grund til at have fokus på, hvis man er med i efterlønsordningen – og særligt hvis man også har mulighed for at gå på tidlig pension. Man skal dog også være opmærksom på, at hvis man vælger at få efterlønsbidraget udbetalt, så melder man sig samtidig ud af efterlønsordningen. Det indebærer, at man hverken kan få efterløn, optjene arbejdstimer til den skattefri præmie eller gøre brug af kommunens ordninger for seniorjob og fleksydelse,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Skattefri seniorpræmie

Hvis man har passeret folkepensionsalderen og ønsker at arbejde videre i det nye år, så kan man også i 2022 få en skattefri seniorpræmie. Her får man 44.221 kr. for det første år, man arbejder efter folkepensionsalderen, og 26.322 kr. for det andet år. Timekravet er på mindst 1.560 løntimer i de 12 måneder, man arbejder, efter at man har opnået folkepensionsalderen - svarende til et gennemsnit på 30 timer om ugen.

”Den skattefrie seniorpræmie er en ekstra kontant bonus, man kan opnå, hvis man udskyder pensionen. Den øger den økonomiske gevinst ved at blive flere år i job, og det er vigtigt at have fokus på, når man overvejer, hvornår man ønsker at trække sig tilbage. Men man skal dog være opmærksom på timekravet. For hvis man ikke opfylder det, får man ingen seniorpræmie,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Hun tilføjer, at regeringen tidligere har foreslået, at den skattefrie seniorpræmie forhøjes. Dette er dog endnu ikke vedtaget, og det samme gælder for regeringens forslag om, at man ikke skal modregnes i sin pension, fordi ens ægtefælle eller samlever har en arbejdsindkomst.

Af øvrige ændringer på pensionsområdet peger hun på, at den nye finanslov for 2022 indebærer, at merindtægter, der udbetales fra 1. januar 2022 til og med december 2022, og som kan tilskrives mer- eller overarbejde relateret til covid-19, ikke modregnes i hverken folke-, senior- og førtidspension eller efterløn. Det betyder, at pensionister ikke får modregnet indtægterne fra eventuelt ekstra corona-vagter i sygehusvæsenet i løbet af 2022 i pensionen. Det samme gælder, hvis deres ægtefælle eller samlever siger ja til ekstra corona-arbejde. For efterlønsmodtagere indebærer det, at man ikke bliver modregnet i efterlønnen, hvis man har covid-19-relateret merarbejde i 2022.

Grænsen for topskat stiger

Herudover stiger grænsen for, hvornår man skal betale topskat, til 552.500 kr. i 2022 (efter arbejdsmarkedsbidrag). Det betyder, at man for første gang nogensinde skal have en skattepligtig arbejdsindkomst (før AMB) på over 50.000 kr., før man skal betale topskat.

”Her er der grund til at være opmærksom på, om indbetalinger til pension bliver mere fordelagtige. Det er tilfældet, hvis man betaler topskat af sin løn i dag, men ikke skal betale topskat af pensionsudbetalingerne,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Fradrag for indbetalinger til pension

Når det gælder indbetalinger til pension i 2022, kan man i det nye år indbetale op til 59.200 kr. på en ratepension med fuldt fradrag. Også indbetalinger til livsvarig pension er fradragsberettigede, og her er der intet loft over, hvor meget man kan indbetale, hvis indbetalingen bliver betalt via sin arbejdsgiver. Indbetaling til en aldersopsparing er ikke fradragsberettigede, men udbetalingerne er til gengæld skattefri. Man kan indbetale 5.500 kr. på en aldersopsparing i 2022 – og har man højst 5 år til folkepensionsalderen, kan man i de fleste tilfælde indbetale 54.200 kr. til en aldersopsparing i det nye år.

I 2022 får man desuden et ekstra ligningsmæssigt fradrag af pensionsindbetalinger op til 75.600 kr. Har man mindre end 15 år til folkepensionsalderen, er det ekstra fradrag på 32 pct., indtil da 12 pct.