Nyheder


Ekstra indskud og overførsler bag stigende indbetalinger

3. september 2018

Medlemmerne har øje for fordele ved at samle pensionsordningerne ét sted, viser halvårsregnskab

Investeringsafkastet i gennemsnitsrente for de to pensionskasser, der forvaltes af Sampension, landede i første halvår af 2018 på henholdsvis 0,9 pct. for Arkitekternes Pensionskasse og 0,8 pct. for Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. Afkastet ligger til grund for den depotrente, som medlemmerne får, og som for tiden udgør 3,5 pct. p.a.

Efter afslutning af halvårsregnskab er der imidlertid sket en opskrivning af værdien på en række unoterede selskaber (private equity), som har fordoblet afkastet for begge pensionskasser. Værdiansættelsen af unoterede selskaber opdateres periodisk, som regel kvartalsvis eller halvårligt, og foretages typisk med udgangspunkt i værdiansættelsen af sammenlignelige børsnoterede virksomheder. Af samme årsag sker op- og nedskrivninger af unoterede investeringer ofte med en vis forsinkelse.

Indbetalingerne til selskaberne i Sampension-fællesskabet udviser moderat vækst i forhold til samme periode sidste år på mellem 3 - 9 pct. til i alt 4,9 mia. kr. Væksten skyldes primært stigende aktivitetsniveau hos kunder og medlemmer, der kommer med ekstra indskud eller samler andre pensionsordninger hos Sampension. Mens halvårets indskud er vokset 30 pct. til 741 mio. kr. hos Sampension Liv, er de steget med 68 pct. hos Arkitekternes Pensionskasse og hele 245 pct. hos Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger til henholdsvis 9 og 22 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2017.

”Vi forventer også stigende indskud fremover, da mange med fordel kan samle deres pensionsordninger hos os. De høje procentsatser for de to akademikerkasser afspejler, at vi efter overgangen i 2017 har sat mere fokus på at gøre medlemmerne opmærksomme på fordelene i deres faglige pensionskasse,” siger Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension.